Ειδήσεις Δελτα Εβρου

Published on February 22nd, 2013 | by fileto

0

Τα πουλιά βρίσκουν φιλόξενο το Δέλτα του Έβρου

Ο χειμώνας φτάνει προς το τέλος του και οι χειμερινοί επισκέπτες του Δέλτα ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν την περιοχή μας. Παρ’ όλα αυτά αρκετά πουλιά παραμένουν στο Δέλτα, λιγότερα ωστόσο σε σχέση με τους πραγματικά μεγάλους αριθμούς που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο.

Στην τελευταία καταγραφή που έγινε από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης οι σημαντικότερες παρατηρήσεις αφορούσαν σε περίπου 18.000 Πρασινοκέφαλες πάπιες, 17.000 Σφυριχτάρια και λιγότερες πάπιες από άλλα είδη. Από αρπακτικά σημαντική ήταν η παρουσία των Στικταετών με 18 άτομα και των Θαλασσαετών με 14. Αξιοσημείωτη είναι και η καταγραφή 46 Κοκκινοσκαλίδρων, ενός είδους που δεν παρατηρείται συχνά.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η πρώτη παρατήρηση Ροδοπελεκάνων της περιόδου αυτής, με 24 άτομα να καταγράφονται στο Δυτικό Δέλτα.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑