Ειδήσεις ΧΡΥΣΌς θΡΆΚΗ

Published on February 23rd, 2013 | by fileto

0

Το ΙΓΜΕ υπέρ των εξορύξεων χρυσού στη Θράκη

Ειδικά για τις Σκουριές (και με αφορμή τις ανησυχίες τοπικών παραγόντων σχετικά με τον κίνδυνο απώλειας των υπογείων νερών της περιοχής, εξαιτίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας), το ΙΓΜΕ επισημαίνει ότι η τεκμηριωμένη υδρογεωλογική μελέτη έδειξε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα: αντίθετα, σημαντικές ποσότητες υπογείων νερών -και μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης- θα εξακολουθούν να χάνονται στη θάλασσα.

Χαρακτηρίζει, δε, «απαράδεκτα» τα γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή των Σκουριών, τονίζοντας ότι «θυμίζουν γεγονότα που συμβαίνουν μόνον σε τριτοκοσμικές χώρες και εξέθεσαν διεθνώς τη χώρα μας».
Οι επενδύσεις πρέπει να προχωρήσουν, «γιατί θα έχουν μια σημαντική θετική επίδραση στη γενικότερη οικονομία της χώρας και στην ανάπτυξη των τοπικών περιοχών όπου θα πραγματοποιηθούν, με δεδομένα τα οξύτατα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν», τονίζει το ΙΓΜΕ και προσθέτει: «Η αναπτυξιακή δυναμική και η προστιθέμενη αξία των όποιων επενδυτικών εξελίξεων προκύψουν συνδέεται απόλυτα με την άμεση παραγωγική εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων στη Χαλκιδική και στη Θράκη».


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑