Ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση δράσεων..." /> Δράσεις δημοσιότητας, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, διάχυσης και κεφαλαιοποίησης

Διαφήμιση περιφέρεια ΑΜΘ

Published on May 18th, 2013 | by fileto

0

Διαγωνισμός για δημοσιότητα από την ΠΑΜ-Θ

Ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση δράσεων «Δημοσιότητας, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, διάχυσης και κεφαλαιοποίησης» του έργου «Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean/Ενεργειακή αναβάθμιση κοινωνικών κατοικιών στη Μεσόγειο», προκήρυξε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το έργο είναι στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 168.694,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Δευτέρα 17 Ιουνίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται στο www.pamth.gov.gr και στο www.pamth.eu. H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 18 Ιουνίου, στις 10 το πρωί στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑