Ειδήσεις μηχανάκια

Published on August 6th, 2014 | by fileto

0

Πρωτιές Καβάλας και Ξάνθης σε ΙΧ και μηχανάκια

Το «Παρατηρητηρίου» της Εγνατίας οδού Α.Ε. ασχολείται συστηματικά με την καταγραφή των συγκοινωνιακών ροών στην Εγνατία Οδό αλλά και με έρευνες οι οποίες αποκαλύπτουν σημαντικά ευρήματα.

Σε μια τελευταία έρευνα με αντικείμενο την εξέλιξη των δεικτών κατοχής οχημάτων την περίοδο 2005 – 2013, παρατηρείται ότι:

Όσον αναφορά των αριθμό των οχημάτων ανά κάτοικο, πρωταθλητές αναδείχθηκαν οι Νομοί Θεσσαλονίκης και Καβάλας με 0,674 οχημ. ανά κάτοικο, ενώ κατά την περίοδο 2005-2013 παρατηρήθηκε αύξηση των οχημάτων της χώρας κατά 21,2% και μείωση του πληθυσμού της κατά 0,18%, ενώ την περίοδο 2009 – 2013 εμφανίζεται ακόμη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού 1,76% και αύξηση των οδικών οχημάτων κατά 3,40%.

Επίσης βρέθηκε ότι κατά το έτος 2013 οι περισσότερες μοτοσικλέτες άνω των 50 cc/1.000 κατ. βρίσκονται στην Ξάνθη (150 μοτοσικλέτες άνω των 50 cc/1.000 κατ.).

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑