Παρά τις δι..." /> Τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί ο αγωγός ΤΑΡ…

Τοπικές ΑΜ-Θ αγωγός ΤΑΡ Τενάγη

Published on May 13th, 2018 | by fileto

0

Τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί ο αγωγός ΤΑΡ…

Παρά τις διαμαρτυρίες της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτών κατά της όδευσης του αγωγού ΤΑΡ από τα Τενάγη φαίνεται ότι τα στελέχη της κοινοπραξίας έχουν την δική τους στόχευση και τονίζουν σε όλους τους τόνους ότι: «μέχρι το τέλος του έτους αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί ένα από τα µεγαλύτερα έργα ενεργειακής υποδοµής που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ελλάδα, σηµατοδοτώντας µια νέα εποχή για τα ενεργειακά πράγµατα όχι µόνο της χώρας µας, αλλά της ευρύτερης περιοχής της Nοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων».

Αναφέρουν δε ότι: «η κατασκευή του αγωγού TAP, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες εκτιµήσεις της κοινοπραξίας του έργου, έχει ήδη µπει στην τελική ευθεία και τους επόµενους µήνες ολοκληρώνεται η µηχανουργική κατασκευή, µε στόχο εντός του 2019 να γίνει η δοκιµαστική έναρξη λειτουργίας και από το 2020 να αρχίσει η εµπορική λειτουργία του έργου που θα µεταφέρει φυσικό αέριο από τα πλούσια κοιτάσµατα της Κασπίας Θάλασσας προς τις διψασµένες για καθαρή ενέργεια αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Για την κατασκευή του έργου ακολουθήθηκαν οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και επιδιώχθηκε να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή όχληση και αποτύπωµα στο περιβάλλον και στις κοινωνίες από όπου διήλθε ο αγωγός.

Λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος του έργου, η κατασκευαστική πρόκληση ήταν ακόµα πιο µεγάλη. Άλλωστε, ο αγωγός TAP αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές για την ελληνική οικονοµία άµεσες ξένες επενδύσεις, καθώς το συνολικό ύψος της επένδυσης έφτασε το 1,5 δισ. ευρώ, απασχολώντας στη φάση κατασκευής έως και 3.500 εργαζοµένους».

Φυσικά για το θέμα των Τεναγών ουδείς λέει την παραμικρή κουβέντα προφανώς γιατί υπάρχει σχέδιο το οποίο τους αφήνει αδιάφορους για τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής μας.

Αναφέρουν δε ότι: «Στους 19 µήνες εντατικών εργασιών δεν έχει σηµειωθεί κανένα σοβαρό ατύχηµα, ενώ ακόµα και το ανειδίκευτο προσωπικό έχει επιµορφωθεί και έχει περάσει από αναλυτική ενηµέρωση για τους κανόνες ασφάλειας που θα πρέπει να εφαρµόζει.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι οδικές µεταφορές, που αποτελούν διεθνώς την πηγή των περισσότερων σοβαρών ατυχηµάτων σε εργασίες κατασκευής αγωγών. Για τον αγωγό TAP έχουν διανυθεί περί τα 60 εκατ. χιλιόµετρα χωρίς σοβαρό ατύχηµα, καθώς οι οδηγοί καλούνται να εφαρµόζουν αυστηρό ωράριο 2 ωρών συνεχόµενης οδήγησης, που ακολουθείται από 15λεπτο διάλειµµα ξεκούρασης και επιτηρείται από τους διασυνδεδεµένους µε το κέντρο ελέγχου των υπεργολάβων ταχογράφους.

Στα εργοτάξια κατά την είσοδό τους το πρωί οι εργαζόµενοι περνούν από αλκοτέστ, τα οποία συνεχίζονται δειγµατοληπτικά και κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Τα αυστηρά στάνταρ ασφάλειας προβλέπουν κράνος, γυαλιά, γιλέκο και µακρυµάνικη µπλούζα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, ενώ υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες και αποστάσεις ασφάλειας από τα µηχανήµατα.

Τέλος, το έργο εφαρµόζει βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής ευθύνης, µε τη συνεργασία περιβαλλοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ. Οι υπεργολάβοι διαθέτουν τµήµατα περιβάλλοντος µε ειδικά στελέχη που επιβλέπουν τις εργασίες και φροντίζουν για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και για τη σωστή αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα προστασίας για τη χλωρίδα και την πανίδα, ενώ η κοινοπραξία του TAP χρηµατοδοτεί πολυάριθµες περιβαλλοντικές δράσεις.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑