Η «Εγνατία ..." /> Δίμηνες εργασίες στην Εγνατία της Καβάλας

Τοπικές ΑΜ-Θ εγνατία ατυχημα

Published on June 13th, 2018 | by fileto

0

Δίμηνες εργασίες στην Εγνατία της Καβάλας

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, θα εφαρμοστούν περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην παράκαμψη Καβάλας, από χιλιομετρική θέση (χ.θ.) 457+000 μέχρι χ.θ 478+300, τμηματικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων (Α/Κ) Αγίου Ανδρέα και «Άσπρης Άμμου», για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης φθορών του υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα.

Στο μήκος της εργοταξιακής ζώνης, θα είναι εγκατεστημένη η προβλεπόμενη σήμανση και η κυκλοφορία θα διεξάγεται τμηματικά από δύο ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα αρχίσουν τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και θα διαρκέσουν δύο μήνες περίπου. Η εταιρεία ζητάει την κατανόηση των οδηγών για την προσωρινή όχληση και συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της σήμανσης των κυκλοφοριακών διευθετήσεων, καθώς και των ορίων ταχύτητας. Για πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες επί της Εγνατίας οδού μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό νούμερο 1077.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑