Τοπικές ΑΜ-Θ περιφέρεια ΑΜΘ

Published on June 13th, 2019 | by fileto

0

Πόσο θα κοστίσει η μελέτη στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ;

Πέρα από το ερώτημα πόσο θα κοστίσει μια τέτοια μελέτη τοι ζητούμενο είναι αν τελικά θα βοηθήσει μια και στόχος της δράσης είναι η χαρτογράφηση του εξωτερικού εμπορίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με εστίαση στο εξαγωγικό εμπόριο, τους κλάδους αιχμής που εμφανίζουν δυναμική οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, στις αγορές που αναδεικνύονται σε στόχους και στα προϊόντα της Περιφέρειας που είναι περισσότερο δημοφιλή τα τελευταία πέντε χρόνια. Η μελέτη θα εστιάσει στην εξειδίκευση των εξαγωγών των αγαθών του έτους 2017 και θα απεικονίσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συγκεκριμένους κλάδους.

Υπολογίζοντας τον δείκτη Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος  (RCA Revealed Comparative Advantage) η μελέτη θα αναδείξει τους κλάδους στους οποίους η περιοχή δίνει περισσότερη έμφαση και άρα εξειδικεύεται έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. Βασικός στόχος της μελέτης είναι να συμβάλλει στη χάραξη ή και στη βελτίωση των μέτρων που εντάσσονται στην περιφερειακή στρατηγική εξαγωγών. Αποτελεί ένα απαραίτητο συμπληρωματικό εργαλείο σε σχέση με τη στρατηγική για την Έξυπνη εξειδίκευση RIS3 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  και την ενίσχυση των υποδομών της για τις στρατηγικές αποφάσεις.

Η παραπάνω δράση, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, συνάδει με τους σκοπούς της Περιφέρειας ΑΜΘ και εξυπηρετεί αυτούς διότι το συμφέρον των επιχειρήσεων ευθύνης της Περιφέρειας αλλά και της ελληνικής οικονομίας εν γένει, άπτεται της μεγιστοποίησης των προσπαθειών ενίσχυσης της εξωστρέφειας, προερχόμενες από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑