Επιχειρήσεις

Published on December 4th, 2012 | by fileto

0

“Διοικώντας ένα τμήμα συντήρησης”

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης συμμετέχει στο έργο “Maintenance and Life Cycle Asset Management, the CornerstOnes for Sustainable DevelopmEnt”  (MainCODE), στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013, με επικεφαλή εταίρο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Το έργο έχει σαν κύριο στόχο τη κάλυψη του βασικότερου «κενού» / «αδυναμίας» του συγκεκριμένου τομέα διαχείρισης και συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού, που είναι η έλλειψη ενός ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, μέσω:

α) Της διαμόρφωσης ενός προγράμματος δια βίου εκπαίδευσης / μάθησης με την ανάπτυξη στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού, διοργανώνοντας μια σειρά σεμιναρίων και ημερίδων και υλοποιώντας καινοτόμα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Όλες οι δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στις ακόλουθες τρεις βασικές θεματικές ενότητες: Asset Management & Maintenance Technologies, Health-Safety & Environment and Green Maintenance & Energy Saving.

 

β) Της αύξησης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και της προώθησης των ίσων ευκαιριών, με τη δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης για τους ειδικευμένους τεχνικούς και την ανάπτυξη μίας κοινής web-based βάσης δεδομένων.

 

γ) Της δημιουργίας καινοτόμων συστημάτων συντήρησης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα θα αναπτύξουν ένα state of the art εργαλείο e-Maintenance της για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και θα προσφέρει on-the-job training και υποστήριξη.

 

δ) Της δημιουργίας μιας μόνιμης σύνδεσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν την περιφερειακή στρατηγική για τη συντήρηση.

 

Στο πλαίσιο αυτό το Επιμελητήριο έχει αναλάβει την πραγματοποίηση δύο ημερίδων σχετικά με την διαχείρηση της συντήρησης και δύο σεμιναρίων σχετικά με την συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού.

 

Η πρώτη σειρά των εκδηλήσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης στις 5 Δεκεμβρίου (ώρα 5.30 μ.μ.) με θέμα “Διοικώντας ένα Τμήμα Συντήρησης (Maintenance Management) και στις 6 Δεκεμβρίου 2012 (ώρα 9 π.μ.) θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα βασικές αρχές λίπανσης και συντήρησης βιομηχανικού εξοπλισμού.

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες και για  δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο (τηλεφωνικά στο 2531022831 ή με φαξ στο 2531026714 ή με email στο info@rodopicci.gr, αρμόδιος κ.Χρηστίδης Βασίλειος).


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑