Ειδήσεις

Published on December 5th, 2012 | by fileto

0

Η ΚΟΡΡΕΣ μαζεύει φυτά και από τη Θράκη

Σε συνεργασία με το Eργαστήριο Bιολογικής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών η ΚΟΡΡΕΣ χαρτογράφησε την εγχώρια χλωρίδα, ώστε να εντοπιστούν οι καταλληλότερες περιοχές για τη βιολογική καλλιέργεια επιλεγμένων βοτάνων, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως κλιματολογικές συνθήκες, εδαφολογικές απαιτήσεις, αλλά και κοινωνικά κριτήρια, όπως το επίπεδο ανεργίας. Σε αυτές τις περιοχές η ΚΟΡΡΕΣ αναπτύσσει ένα δίκτυο ηθικών συνεργασιών, υπό όρους συμβολαιακής γεωργίας, με μεμονωμένους βιοκαλλιεργητές, αγροτικούς συνεταιρισμούς, εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα και αγροτικές φυλακές, παρέχοντας παράλληλα εκπαίδευση στις βιολογικές καλλιέργειες και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη. Παραδείγματα τέτοιων συμπράξεων είναι με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αρωματικών Φυτών Αγρινίου, την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, τις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς, αλλά και με παραγωγούς όπως η κα Κληρονόμου στη Σάμο και ο κ. Ερελιάδης στην Κομοτηνή.

Εκτός από την προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών, η ΚΟΡΡΕΣ ενδυναμώνει περαιτέρω την τοπική οικονομία, συνεργαζόμενη με προμηθευτές που απασχολούν άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της σε παραγωγή προωθητικών υλικών.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑