Ειδήσεις

Published on December 7th, 2012 | by fileto

0

Δασικοί χάρτες για την Αίγειρο

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη περιοχής Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου, Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου, Δήμου Κομοτηνής, αρχίζει την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012 και λήγει τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Για τους μόνιμα κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων λήγει τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑