Επιχειρήσεις

Published on January 5th, 2013 | by fileto

0

Η Σέλμαν παραμένει στην Κομοτηνή

Την οριστική διακοπή κάθε δραστηριότητας του εργοστασίου της στο Βασιλικό Χαλκίδας στις 8 Φεβρουαρίου 2013 αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Σέλμαν  λόγω των συνεχών και ιδιαίτερα δυσµενών οικονοµικών αοτελεσµάτων της εταιρείας τα τελευταία έτη. Η διάθεση και η παραγωγή των προιόντων της θα γίνεται μέσω Αθήνας και Κομοτηνής, που παραμένουν οι βάσεις της επιχείρησης.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι λόγοι που οδήγησαν την εταιρεία στη δύσκολη αυτή απόφαση είναι οι εξής:

(i) ο δραµατικός περιορισµός της δραστηριότητάς της, απότοκος της κατακόρυφης µείωσης παραγγελιών κατά 26% το εννεάµηνο του 2012 σε σχέση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του 2011 και κατά 46% σε σχέση µε το εννεάµηνο του 2010.

(ii) η ραγδαία αύξηση της τιµής των βασικών α’ υλών και συγκεκριµένα της ξυλείας κατά 20%, λόγω διπλασιασµού της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης και στροφής των καταναλωτών στη χρήση ξυλείας για θέρµανση. Αντίστοιχα η τιµή της κόλλας, που αποτελεί τη δεύτερη βασική α’ ύλη της εταιρείαςαυξήθηκε κατά 13% σε σχέση µε το 2011.

(iii) η ραγδαία αύξηση των εισφαλειών του τρέχοντος έτους, που ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 8% του κύκλου εργασιών µε αυξητική τάση και η αδυναµία εξεύρεσης ικανοποιητικού αριθµού αξιόχρεων ελατών.

(iv) η διαρκής σώρευση ζηµιών των τελευταίων ετών, που έχουν ξεπεράσει τα 125.000.000 ευρώ.

(v) η έλλειψη παραγγελιών για το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα στα προϊόντα που παράγει το εργοστάσιο στο Βασιλικό και ειδικότερα, στα προϊόντα πάγκων, πορτακίων, µελαµινών και µοριοσανίδας, ως αοτέλεσµα της διαρκούς τώσης της οικοδοµικής δραστηριότητας κατάπ οσοστό που υπερβαίνει το 70% σε σχέση µε το έτος 2011.

(vi) η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας με το Σωματείο των εργαζομένων του εργοστασίου Βασιλικού για προσαρμογή του υψηλού μισθολογικού κόστους στα νέα δεδομένα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα επίσης υψηλό, έως απαγορευτικό, κόστος παραγωγής.

(vii) η αδυναμία εφαρμογής ενός συστήματος εκ περιτροπής εργασίας στο εργοστάσιο Βασιλικού, ωσότου οι τιμές των α΄ υλών επανέλθουν στα συνήθη επίπεδα και αυξηθούν οι παραγγελίες.

Για τους παραπάνω λόγους η εταιρεία θα προχωρήσει στη διαδικασία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων, που απασχολούνται στην εγκατάσταση του Βασιλικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ο αριθμός των οποίων σήμερα ανέρχεται σε 174 άτομα. Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας θα πραγματοποιηθούν στις 08.02.2013 με την τήρηση εκ μέρους της εταιρείας μας όλων των νόμιμων προϋποθέσεων που επιβάλλει ο Ν. 1387/1983 (Έλεγχος Ομαδικών Απολύσεων και άλλες διατάξεις).

Η ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. ενημερώνει τους πελάτες και συνεργάτες της ότι και μετά τις 8.02.2013 θα συνεχιστεί κανονικά η βιομηχανική παραγωγή, διακίνηση και εμπορία των προϊόντων της μέσω των γραφείων και της έκθεσής της στην Αθήνα, του εργοστασίου και των αποθηκευτικών χώρων της στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, του υποκαταστήματος και των αποθηκών της στη Θεσσαλονίκη και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑