Ειδήσεις

Published on January 15th, 2013 | by fileto

0

Ζεστό χρήμα σε επιχειρήσεις στην ΑΜ-Θ

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013». Περί τα 22,5 εκατ. θα διατεθούν για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων -από υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις από όλες τις περιφέρειες της χώρας- θα διαρκέσει από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013, ενώ, όπως ανακοινώθηκε χτες, ειδικά για το λιανεμπόριο θα προκηρυχθεί σύντομα ειδική δράση χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ. Οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν αναμένεται να φτάσουν στα 900 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να δημιουργηθούν 4.000 νέες θέσεις εργασίας.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40% έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κ.λπ.) σε ποσοστό 25%, οι οποίες πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Υπενθυμίζεται ότι για την κάλυψη της συμμετοχής τους οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν εκτός από ίδιους πόρους να χρησιμοποιήσουν τραπεζικό δανεισμό, όπως επίσης να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη χαμηλότοκων δανείων, κάλυψη εγγυητικών επιστολών κ.λπ.

Η προκήρυξη της δράσης, ο οδηγός εφαρμογής και τα παραρτήματά του έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. Τα βασικά της χαρακτηριστικά κωδικοποιούνται ως ακολούθως:

• Επιλέξιμες είναι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες (με δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσης) και νέες ή υπό σύσταση στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών.

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 30.000 έως 300.000 ευρώ για τη μεταποίηση, 20.000 έως 300.000 ευρώ για τον τουρισμό και 20.000 έως 100.000 ευρώ για το εμπόριο – υπηρεσίες.

• Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τους κλάδους μεταποίησης και τουρισμού και 12 μήνες για το εμπόριο – υπηρεσίες».

• Οι δαπάνες που ενισχύονται περιλαμβάνουν: κτίρια – εγκαταστάσεις, μηχανήµατα – εξοπλισµό παραγωγής, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, λογισμικό και υπηρεσίες, προβολή – προώθηση, αμοιβές συμβούλων και λειτουργικές δαπάνες.

• Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει υποχρεωτικά με ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210/ 69.85.210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300 και τους υπεύθυνους για την ενημέρωση του κοινού των περιφερειών (τα σημεία και τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο ως Παράρτημα του Οδηγού της Προκήρυξης).


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑