Βαλκάνια

Published on January 22nd, 2013 | by fileto

0

Στράγγισαν και τους Βούλγαρους

Περίπου 288 ευρώ τον μήνα χρειάζεται κάθε άτομο μιας τετραμελούς οικογένειας στη Βουλγαρία προκειμένου να καλύψει τα έξοδά του, έγινε σαφές από την έρευνα για το βιοτικό επίπεδο στη χώρα κατά το 2012, που παρουσιάστηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών της Συνομοσπονδίας Ανεξάρτητων Συνδικάτων.

Ένα από τα πορίσματα της έκθεσης είναι ότι πάνω από το 80% των Βουλγάρων ζουν με στερήσεις. Περίπου το 45% των βουλγαρικών νοικοκυριών ζουν με μέχρι 150 ευρώ το μήνα.

Τα μηνιαία έξοδα στη Σόφια είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τις μικρότερες πόλεις. Οι τιμές των τροφίμων στην πρωτεύουσα παρουσιάζουν υψηλότερη άνοδο, οι δαπάνες συντήρησης κατοικίας έχουν μεγαλύτερη μερίδα, αλλά η ανεργία είναι χαμηλότερη και οι μισθοί – υψηλότεροι.

Περίπου το 48% των εισοδημάτων προορίζονται για τρόφιμα, περιορίζονται οι δαπάνες για υγεία και εκπαίδευση.

Περίπου 288 ευρώ τον μήνα χρειάζεται κάθε άτομο μιας τετραμελούς οικογένειας στη Βουλγαρία προκειμένου να καλύψει τα έξοδά του, έγινε σαφές από την έρευνα για το βιοτικό επίπεδο στη χώρα κατά το 2012, που παρουσιάστηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών της Συνομοσπονδίας Ανεξάρτητων Συνδικάτων.

Ένα από τα πορίσματα της έκθεσης είναι ότι πάνω από το 80% των Βουλγάρων ζουν με στερήσεις. Περίπου το 45% των βουλγαρικών νοικοκυριών ζουν με μέχρι 150 ευρώ το μήνα.

Τα μηνιαία έξοδα στη Σόφια είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τις μικρότερες πόλεις. Οι τιμές των τροφίμων στην πρωτεύουσα παρουσιάζουν υψηλότερη άνοδο, οι δαπάνες συντήρησης κατοικίας έχουν μεγαλύτερη μερίδα, αλλά η ανεργία είναι χαμηλότερη και οι μισθοί – υψηλότεροι.

Περίπου το 48% των εισοδημάτων προορίζονται για τρόφιμα, περιορίζονται οι δαπάνες για υγεία και εκπαίδευση.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑