Ειδήσεις

Published on January 23rd, 2013 | by fileto

0

Οι Τούρκοι προχωρούν για την ΣΕΚΑΠ

Σε σύναψη μνημονίου αλληλοκατανόησης με την τουρκική εταιρία «SΕBA DIS TICARET VE NAKLIYAT A.S.» προχώρησε η ΕΛΓΕΚΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κύριοι άξονες της συμφωνίας είναι:

α) η από κοινού σύσταση συμμετοχικής εταιρίας, με αρχικό κεφάλαιο 50 χιλ. ευρώ, με στόχο την απόκτηση αρχικά του 50,36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας  «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ Α.Ε.)» με βάση τη δεσμευτική προσφορά της τουρκικής εταιρίας, όπως αυτή κατατέθηκε στις 15.10.2012 προς τον ειδικό εκκαθαριστή της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Το ποσοστό συμμετοχής της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., ή θυγατρικής αυτής, στο κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρίας θα ανέρχεται σε 19%.

β) η δέσμευση της τουρκικής εταιρίας για την ανάθεση αφενός του έργου της παροχής 3PL υπηρεσιών των προϊόντων της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ Α.Ε.)» και αφετέρου της αποκλειστικής εμπορίας των εν λόγω προϊόντων εντός της Ελληνικής επικράτειας σε εταιρίες του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑