Ειδήσεις

Published on March 5th, 2013 | by fileto

0

Στα καλά πανεπιστήμια παγκόσμια και το Δημοκρίτειο

 Στο ανώτερο 3% της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται πέντε ελληνικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη διεθνούς ταξινόμησης των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ άλλα τρία περιλαμβάνονται στο καλύτερο 5% και για πρώτη φορά δύο ΤΕΙ είναι στο υψηλότερο 10%.

Όπως ανακοίνωσε το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατατάσσεται στο καλύτερο 1% παγκοσμίως!

Στο καλύτερο 3% της διεθνούς κατάταξης συμπεριλαμβάνονται επίσης το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα Πανεπιστήμια Κρήτης και Πατρών.

Στο ανώτερο 5% βρίσκονται τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιωαννίνων και Δημοκρίτειο Θράκης.

Και για πρώτη φορά στο καλύτερο 10% συμπεριλαμβάνονται και δύο ελληνικά τεχνολογικά ιδρύματα, τα TEI Θεσσαλονίκης και Λάρισας.

Η ταξινόμηση των πανεπιστημίων συμπεριλαμβάνει συνολικά 21.250 ιδρύματα παγκοσμίως και στηρίχθηκε σε πέντε κριτήρια, τα οποία χρησιμοποιεί ερευνητική ομάδα που ανήκει στο ισπανικό κέντρο ερευνών.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑