Ειδήσεις

Published on March 15th, 2013 | by fileto

0

Θέλουν να εξάγουν αλλά έχουν προβλήματα

Απρόθυμες να κάνουν εξαγωγές, για μια σειρά από λόγους, όπως η ανεπάρκεια οργανωμένων δικτύων διανομής ή η ελλιπής στήριξη από το κράτος, εμφανίζονται οι επιχειρήσεις των νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Σερρών και Καβάλας, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν έχει ούτως ή άλλως αναπτύξει εξαγωγική δραστηριότητα στο παρελθόν και δεν χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα 714 επιχειρήσεων (89 στη Θεσσαλονίκη) στους προαναφερθέντες νομούς της Βόρειας Ελλάδας, το πλαίσιο του έργου “Προώθηση Τυποποίησης/Πιστοποίησης/ Ελέγχου Αγοράς”, με το ακρωνύμιο “Market Control”. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013”.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑