Ειδήσεις

Published on April 12th, 2013 | by fileto

0

Επιδόματα ασπιρίνες για νέους – ανέργους

Μέσω του προγράμματος, 35.000 νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι σήμερα είναι ανενεργοί, στο περιθώριο της αγοράς εργασίας και χωρίς ευκαιρίες στον εργασιακό τους βίο, μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα περίπου πέντε μηνών, εισπράττοντας από 2.400 έως 2.700 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η «Επιταγή Εισόδου» εκτυλίσσεται σε τρεις φάσεις, κατά τις οποίες οι ωφελούμενοι:

α) θα παρακολουθήσουν 80 ώρες κατάρτισης,

β) θα τοποθετηθούν για πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε μηνών (500 ώρες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με παράλληλη παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης και

γ) με το πέρας της πρακτικής άσκησης θα μπορούν να προσληφθούν σε επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, με πλήρη μισθό και ασφάλιση, τουλάχιστον για ένα έτος.

Πρόκειται για μια συνεκτική δράση που σκοπεύει όχι μόνο να προσφέρει μια πρώτη επαφή των νέων με την αγορά εργασίας, αλλά και να παρέχει την άμεση προοπτική για μία θέση απασχόλησης στον τομέα κατάρτισής τους.

«Το πρόγραμμα αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο και συνιστά την πρώτη από μια σειρά δράσεων (απασχόλησης και ανάληψης επιχειρηματικής δράσης με επιδότηση) για τους νέους ανέργους, που θα τρέξουν μέχρι το καλοκαίρι», δήλωσε στο «Εθνος Εργασία» η γεν. γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων Αννα Δαλλαπόρτα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέοι που έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι 31.12.95 και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών (πτυχιούχοι, απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Η «Επιταγή Εισόδου» στην αγορά εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 1.100 ευρώ, το οποίο χορηγείται στους ωφελούμενους της δράσης, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα προβλέπει ότι στην περίπτωση που ο νέος προσληφθεί στην επιχείρηση και η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας, ο πάροχος κατάρτισης θα εισπράξει «μπόνους» της τάξης των 300 ευρώ, ενώ η επιχείρηση θα απαλλαγεί από τις ασφαλιστικές εισφορές του εν λόγω εργαζομένου.

Σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους νέους, το εκπαιδευτικό επίδομα (που περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης) ανέρχεται σε:

2.700 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για 15.000 απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ», εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης,

2.400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για 20.000 απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.

Υποβολή αιτήσεων
Το υπουργείο Εργασίας έχει ορίσει πως η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους θα γίνεται ηλεκτρονικά, στην ειδική ιστοσελίδα του προγράμματος www.voucher.gov.gr, από τις 15 Απριλίου 2013 έως τις 22 Μαΐου 2013. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα, ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα των επιταγών εισόδου στην αγορά εργασίας. Από τις 15 Απριλίου ξεκινά και η περίοδος υποβολής προτάσεων από τους παρόχους κατάρτισης (ΚΕΚ κ.ά.), με ανοικτή ημερομηνία λήξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στις ιστοσελίδες: http://www.ypakp.gr, www.epanad.gov.gr και www.eye-ekt.gr. Παράλληλα, λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για το πρόγραμμα με αριθμό 800 11 44444, με σκοπό την άμεση παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης, αλλά και την καταγραφή και επίλυση τυχόν θεμάτων που ανακύψουν.

Νέες δράσεις για 10.000 θέσεις

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, τονίζει πως το υπουργείο σχεδιάζει ήδη μια σειρά από νέες δράσεις έτσι ώστε να αναχαιτιστεί η άνοδος της ανεργίας. «Τα αμέσως επόμενα βήματα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης θα αφορούν τη δημοσίευση της πρόσκλησης “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας στον κλάδο του τουρισμού” για 10.000 θέσεις για νέους, καθώς και σε δράσεις ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας», υποστηρίζει.

Η ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

  • ΚΕΚ 1.100€ (για κατάρτιση) + 300€ (για κάθε πρόσληψη)
  • ΝΕΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ 400€ (για κατάρτιση) + 2.300€ (για πρακτική άσκηση)
  • ΝΕΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 400€ (για κατάρτιση) + 2.000€ (για πρακτική άσκηση)

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑