Ειδήσεις

Published on April 26th, 2013 | by fileto

0

Μονόδρομος το σχέδιο “Αθηνά” σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) υλοποιείται από το υπουργείο Παιδείας με 36 Προεδρικά Διατάγματα. Από αυτά, 23 αφορούν ΑΕΙ και 13 ΤΕΙ.

Σύμφωνα με τον νέο ακαδημαϊκό χάρτη, καταργούνται τα Πανεπιστήμια Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας.

Όσον αφορά την περιοχή της Αν. Μακεδονίας και Θράκης:
Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τα Τμήματα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών συγχωνεύονται στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, ενώ ιδρύονται, συγκροτούνται και ανασυγκροτούνται οι σχολές του ως εξής: α) Νομική Σχολή με έδρα την Κομοτηνή και Τμήμα: 1) Νομικής, β) Επιστημών Υγείας με έδρα την Αλεξανδρούπολη και Τμήματα: 1) Ιατρικής και 2) Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, γ) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα την Κομοτηνή και Τμήμα: 1) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, δ) Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών με έδρα την Κομοτηνή και Τμήματα: 1) Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, 2) Ελληνικής Φιλολογίας και 3) Ιστορίας και Εθνολογίας, ε) Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών με έδρα την Κομοτηνή και Τμήματα: 1) Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με εισαγωγικές κατευθύνσεις Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης και 2) Οικονομικών Επιστημών, στ) Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας με έδρα την Ορεστιάδα και Τμήματα: 1) Αγροτικής Ανάπτυξης και 2) Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Με 13 Προεδρικά Διατάγματα επέρχονται μετονομασίες, ιδρύσεις σχολών, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Τμημάτων σε ΤΕΙ της χώρας. Συγκεκριμένα, τα 13 αυτά διατάγματα αφορούν τα ΤΕΙ: Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδος, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑