Ειδήσεις

Published on May 8th, 2013 | by fileto

0

4.413 προσλήψεις υπέγραψε για δήμους ο Στυλιανίδης

Ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση πρόσληψης 4.413 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (πχ καθαριότητα, φωτισμός, ύδρευση κλπ) σε 176 ΟΤΑ της Χώρας, βάσει των αιτημάτων που υποβλήθηκαν έως 29.3.2013, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2013.

Το ανωτέρω σχέδιο θα διαβιβαστεί άμεσα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης της απόφασης με τη συνυπογραφή του Υπουργού Οικονομικών, θα ενημερωθούν οι ΟΤΑ για τη διενέργεια της εγκεκριμένης πρόσληψης, με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/94, όπως ισχύουν, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑