Ειδήσεις

Published on May 8th, 2013 | by fileto

0

InTourAct, τοπικό φόρουμ στην Καβάλα για τον τουρισμό

Στη Δημοτική Καπναποθήκη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 8 Μαΐου 2013  στις  17:30,  η πρώτη συνάντηση των τοπικών ομάδων εργασίας του έργου InTourAct, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»: South East Europe (Νοτιοανατολική Ευρώπη).

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα του τουρισμού σχετικά με το έργο InTourAct, στο οποίο ο Δήμος Καβάλας συμμετέχει ως εταίρος, καθώς και η καταγραφή των προτάσεών τους.

Το Τοπικό Φόρουμ του Δήμου Καβάλας που θα αποτελείται από τέσσερις ομάδες εργασίας (Περιβάλλον, Κινητικότητα, Πολιτισμός & Κληρονομιά, Καινοτομία & Επαγγελματικές Δεξιότητες) θα συνεδριάσει συνολικά τρεις φορές έως τον Μάρτιο του 2014.

Κύριοι στόχοι των συναντήσεων είναι:

  •  Να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τουριστικής ανάπτυξης, η οποία αφενός θα επιδιώκει την επίτευξη συνεργιών μεταξύ των τομεακών πολιτικών που συνδέονται με τον τουρισμό και αφετέρου να μεριμνά για την προβολή όχι μόνο των κεντρικών δημοφιλών σημείων, αλλά ολόκληρης της περιοχής, έτσι ώστε να τροφοδοτείται η βιωσιμότητα και να εμπλουτίζεται το τουριστικό προϊόν.
  •  Σε επίπεδο διαδικασιών, να προωθηθεί η «από κάτω προς τα πάνω» ανάλυση, σχεδιασμός και αξιολόγηση της τουριστικής ανάπτυξης, δηλαδή να καταστεί η τοπική κοινωνία ενεργός, αποτελεσματικός και υπολογίσιμος παίκτης της τουριστικής πολιτικής.

Το Φόρουμ της Καβάλας θα συμμετέχει μέσω εκπροσώπου του στο Διακρατικό Φόρουμ του Έργου, η 1η συνεδρίαση του οποίου θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας στις 17 Μαΐου. Το Διακρατικό Φόρουμ το οποίο θα αποτελεί και τον κύριο φορέα υλοποίησης βασικών δραστηριοτήτων του έργου και θα αποτελέσει το κύριο όχημα για την υποψηφιότητα για ένταξη των εταίρων στο Δίκτυο EDEN (Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας. Επιπλέον, τα πρακτικά του Διακρατικού Φόρουμ θα αποτελέσουν το προσχέδιο των Κειμένων Πολιτικής που θα προωθηθούν στην Επιτροπή.

Αναφορικά με το «Τοπικό Φόρουμ» ο δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής τόνισε «αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην  προσπάθεια που καταβάλλει η τοπική κοινωνία για να καταστήσει την Καβάλα έναν αναγνωρίσιμο, ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό, για τη δημιουργία και ενίσχυση της διεθνής δικτύωσης της με άλλους προορισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, την προώθηση μίας θετικής εικόνας για το τόπο μας και εν τέλει τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης και βιώσιμης στρατηγικής για τον τουρισμό σε τοπικό επίπεδο». «Για τον λόγο αυτό», καταλήγει ο κ. Σιμιτσής, «καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετέχουν σε αυτή τη συμμετοχική διαδικασία, και να καταθέσουν τις προτάσεις τους».


About the Author



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑