Ειδήσεις

Published on May 13th, 2013 | by fileto

0

Διορθώστε τα στοιχεία του ακινήτου σας

Στενεύει ασφυκτικά το χρονικό περιθώριο που χιλιάδες ιδιοκτήτες έχουν στη διάθεσή τους για να υποβάλλουν αιτήσεις διόρθωσης για τις αρχικές εγγραφές δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση κτλ) στο κτηματολόγιο. Σήμερα τα «αγνώστου ταυτότητας» ακίνητα ανέρχονται στις 130.000,αριθμός που παραμένει ίδιος τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι κάτοικοι εσωτερικού και εξωτερικού με ακίνητα στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Έβρου, Δράμας, Κιλκίς και Ξάνθης πρέπει μέχρι τις 17 Ιουνίου και 17 Αυγούστου αντίστοιχα να καταθέσουν τις αιτήσεις διόρθωσης, εάν διαφωνούν με τις αρχικές εγγραφές.

Προσοχή: Οι συγκεκριμένες καταληκτικές ημερομηνίες αφορούν στους ΟΤΑ Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου), Δράμα (Ν.Δράμας), και Ξάνθης (Ξάνθη).

Παράλληλα, σταδιακά έως το τέλος του 2013, λήγει η διετής παράταση που είχε δοθεί για την υποβολή διορθώσεων σε 21 περιοχές που κτηματογραφήθηκαν με το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα και απέκτησαν κτηματολογικό γραφείο το 2003. Για τις περιοχές αυτές, η προθεσμία υποβολής διορθώσεων ήταν οκταετής και έγινε δεκαετής το 2011 με τροπολογία.

Πηγή:www.capital.gr


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑