Ειδήσεις

Published on May 15th, 2013 | by fileto

0

Την Δευτέρα η δημοπρασία για τον Διόνυσο

Τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 και ώρα 11.15 στο Δημαρχείο θα διεξαχθεί η πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο Αγίου Σίλα Διόνυσος» συνολικού εμβαδού 11.500 τμ.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι εικοσιπέντε χρόνια. Τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 6.000 € και για τα πέντε πρώτα χρόνια. Μετά το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και θα διαμορφωθεί σε 1000 € προσαυξανόμενο κατά το ποσοστό αύξηση της τελικής τιμής που θα προκύψει από τη διαδικασία της δημοπρασίας.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου Καβάλας των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑