Ειδήσεις

Published on June 30th, 2013 | by fileto

0

Ειδικό καθεστώς για τους μικρούς αγρότες

Όσοι μικροκαλλιεργητές το επιθυμούν, θα μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό Καθεστώς για τους Μικρούς Αγρότες που προβλέπει η νέα ΚΑΠ, εφόσον διαμένουν σε ένα κράτος που θα ενεργοποιήσει τη νέα αυτή δυνατότητα.

Το Καθεστώς για τους Μικρούς Αγρότες στόχο έχει να απλοποιήσει τη γραφειοκρατία τόσο για τους αγρότες, που θα υπόκεινται σε λιγότερες γραφειοκρατικές διατυπώσεις όσο και για τους οργανισμούς πληρωμών.

Οι αγρότες που συμμετέχουν στο ειδικό αυτό καθεστώς θα λαμβάνουν μια κατʼαποκοπή ετήσια ενίσχυση που θα ορίζεται από τα κράτη μέλη ανάμεσα στα 500 και τα 1.250 ευρώ, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσής τους.

Το κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να επιλέξει διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού της ετήσιας αυτής ενίσχυσης. Μια από τις επιλογές είναι οι αγρότες απλά να εισπράττουν το ποσό που θα εισέπρατταν ούτως ή άλλως.

Οι μικροκαλλιεργητές που συμμετέχουν στο Καθεστώς για τους Μικρούς Αγρότες θα αντιμετωπίζουν λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές πολλαπλής συμμόρφωσης και θα εξαιρούνται από τα «πράσινα» μέτρα.

Το συνολικό κόστος του Καθεστώτος Μικρών Αγροτών δεν θα μπορεί να ξεπερνάει το 10% του εθνικού φακέλου, εκτός όταν ένα κράτος μέλος επιλέξει ότι οι μικροί αγρότες θα εισπράττουν όσα δικαιούνταν αν δεν εφαρμοζόταν το ειδικό αυτό καθεστώς.

Επίσης από το Δεύτερο Πυλώνα θα διατεθούν κονδύλια για παροχή συμβουλών στους μικρούς παραγωγούς, για την οικονομική τους ανάπτυξη και κονδύλια αναδιάρθρωσης για περιφέρειες με μικρό αγροτικό κλήρο

Πηγή alphafm.gr/Καστοριάς


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑