Ειδήσεις

Published on July 25th, 2013 | by fileto

0

Ελντοράντο η γαλακτοπαραγωγή για την ΑΜ-Θ

Πολύ καλά τα πάνε οι εταιρείες παραγωγής και διάθεσης γάλακτος και γαλακτοκομικών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Μια ματιά στα αποτελέσματα μπορεί να μας δώσουν άριστα την εικόνα της παραγωγής στην περιοχή.

Η ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 12,12 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (11,61 εκατ. ευρώ) κατά 4,4%, κατέγραψε EBITDA 1,08 εκατ. ευρώ (-0,35 εκατ. ευρώ το 2011). Τα μεικτά κέρδη της ήταν ίσα προς το 21,6% των εσόδων της (15,9% το 2011). Επίσης, κατέγραψε κέρδος προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (-1,41 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,28 εκατ. ευρώ (-1,51 εκατ.ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 14,36 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,52 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 7,5% (-2,3% ένα έτος πριν). Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2012 σε καθαρά κέρδη ήταν 11,6% (-50,5% ένα έτος πριν).

Η ΕΒΡΟΓΑΛ AΕ (στον Έβρο) του ομίλου Μεβγάλ, με πωλήσεις ύψους 0,18 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,31 εκατ. ευρώ) κατά 42,4%, κατέγραψε EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011). Τα μεικτά κέρδη της ήταν ίσα προς το -2,2% των εσόδων της (10,0% το 2011). Επίσης, κατέγραψε κέρδος προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,10 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 1,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,20 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,6% (0,2% ένα έτος πριν). Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2012 σε καθαρά κέρδη ήταν -39,3% (-29,2% ένα έτος πριν).

 

Η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ AΒΕE (στον Έβρο), με πωλήσεις ύψους 24,36 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (29,38 εκατ. ευρώ) κατά 17,1%, κατέγραψε EBITDA 1,13 εκατ. ευρώ (-0,44 εκατ. ευρώ το 2011). Τα μεικτά κέρδη της ήταν ίσα προς το 12,4% των εσόδων της (14,5% το 2011). Επίσης, κατέγραψε κέρδος προ φόρων -2,44 εκατ. ευρώ (-3,60 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -2,60 εκατ. ευρώ (-3,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 42,85 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 9,17 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,6% (-1,0% ένα έτος πριν). Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2012 σε καθαρά κέρδη ήταν -24,8% (-24,3% ένα έτος πριν).

Η ΝΕΟΓΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ AE (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 16,57 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (15,93 εκατ. ευρώ) κατά 4,0%, κατέγραψε EBITDA 2,73 εκατ. ευρώ (2,16 εκατ. ευρώ το 2011). Τα μεικτά κέρδη της ήταν ίσα προς το 24,0% των εσόδων της (24,6% το 2011). Επίσης, κατέγραψε κέρδος προ φόρων 2,12 εκατ. ευρώ (1,27 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 1,67 εκατ. ευρώ (0,99 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 23,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 20,36 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 11,6% (9,8% ένα έτος πριν). Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2012 σε καθαρά κέρδη ήταν 8,5% (5,2% ένα έτος πριν).

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ (στον Έβρο), με πωλήσεις ύψους 6,11 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (3,80 εκατ. ευρώ) κατά 60,8%, κατέγραψε EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (0,62 εκατ. ευρώ το 2011). Τα μεικτά κέρδη της ήταν ίσα προς το 2,6% των εσόδων της (6,7% το 2011). Επίσης, κατέγραψε κέρδος προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,04 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 6,28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι -0,42 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,2% (10,5% ένα έτος πριν).

Η ΡΟΔΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ AE (στην Ξάνθη) του ομίλου Τυράς, με πωλήσεις ύψους 39,53 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (32,41 εκατ.ευρώ) κατά 21,9%, κατέγραψε EBITDA 2,43 εκατ. ευρώ (2,36 εκατ. ευρώ το 2011).Τα μεικτά κέρδη της ήταν ίσα προς το 10,4% των εσόδων της (13,0% το 2011).Επίσης, κατέγραψε κέρδος προ φόρων 0,84 εκατ. ευρώ (0,96 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,59 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 29,59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 10,65 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,2% (9,0% ένα έτος πριν). Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2012 σε καθαρά κέρδη ήταν 5,7% (8,8% ένα έτος πριν).

Η CAMPUS AE (στον Έβρο), με πωλήσεις ύψους 3,71 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (3,43 εκατ. ευρώ) κατά 8,2%, κατέγραψε EBITDA 0,33 εκατ. ευρώ (0,69 εκατ. ευρώ το 2011). Τα μεικτά κέρδη της ήταν ίσα προς το 3,2% των εσόδων της (13,1% το 2011). Επίσης, κατέγραψε κέρδος προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,10 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων στο τέλος της χρήσης 10,81 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,82 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,1% (5,9% ένα έτος πριν). Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2012 σε καθαρά κέρδη ήταν -2,6% (5,1% ένα έτος πριν).

πηγη: ΑΠΕ


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑