Ειδήσεις

Published on July 30th, 2013 | by fileto

0

Διαγωνισμός ερασιτεχνικής φωτογραφίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013»

Η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με την υποστήριξη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» και της Εθνικής Αρχής στη Βουλγαρία, οργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Promoting the beauty of the Cross border area and its people-Προωθώντας την ομορφιά της διασυνοριακής περιοχής και των ανθρώπων της» με την ευκαιρία της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (European Cooperation Day), που θα εορταστεί φέτος την 21η Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα «Promoting the beauty of the Cross border area and its people-Προωθώντας την ομορφιά της διασυνοριακής περιοχής και των ανθρώπων της» αρχίζει από σήμερα με καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φωτογραφιών την 04/09/2013.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ιδιώτες και ερασιτέχνες φωτογράφοι άνω των 18 ετών που κατοικούν στην επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».
Οι καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευθούν, ενώ επιλεγμένες φωτογραφίες θα εκτεθούν στην πόλη της Κομοτηνής κατά το χρονικό διάστημα 13-16/09/2013.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρίσκονται σύντομα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:www.greece-bulgaria.eu  στην κατηγορία “Latest News”, καθώς και στην ιστοσελίδα www.interreg.gr
Η αίτηση συμμετοχής είναι στα αγγλικά.
Στην συνέχεια παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην ελληνική γλώσσα για τη διευκόλυνσή σας.
Όροι και προϋποθέσεις
1. Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε κάθε άτομο, ο/η οποίος/α είναι ερασιτέχνης φωτογράφος άνω των 181 ετών, και διαμένει στην επιλέξιμη περιοχή σε οποιαδήποτε από τις δύο συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος: για την Ελλάδα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφερειακές Ενότητες Έβρου – Καβάλας – Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας) και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών) και για τη Βουλγαρία στις περιοχές της Νότιο-Κεντρικής Περιφέρειας Σχεδιασμού και της Νότιο- Δυτικής Περιφέρειας Σχεδιασμού με τις περιοχές του Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo.
2. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
3. Οι συμμετοχές (φωτογραφίες) θα πρέπει να είναι σχετικές και να συμφωνούν με το θέμα του διαγωνισμού: «Promoting the Beauty of the Cross Border Area and its People- Προωθώντας την ομορφιά της διασυνοριακής περιοχής και των ανθρώπων της». Μπορεί να παρουσιάζονται εικόνες από ανθρώπους, δραστηριότητες, γεγονότα, κλπ
4. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν μέχρι και τέσσερις (4) φωτογραφίες και πρέπει να παρέχουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.
5. Οι φωτογραφίες θα σταλούν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) είτε σε CD και πρέπει να ακολουθούν τις τεχνικές απαιτήσεις:
• .jpg / .gif μορφή
• Ανάλυση 300 dpi
Αν ο διαγωνιζόμενος είναι κάτω των 18 ετών, απαιτείται η υπογραφή του γονέα ή του κηδεμόνα.
• μέγεθος έκθεσης: Α3, 29,7 X42 εκ
• Το μέγεθος της κάθε φωτογραφίας δεν πρέπει να είναι πάνω από 7 MB. Αν σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αυτό το μέγεθος.
6. Οι συμμετοχές πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο του φωτογράφου. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή με έργα άλλων, μη πρωτότυπα, καθώς και η αντιγραφή έργων.
7. Οι υποβληθείσες φωτογραφίες του διαγωνισμού δεν πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία: τίποτα από όσα απεικονίζονται (άνθρωποι, ζώα, τοπία, αντικείμενα, κλπ.) δεν μπορεί να καταργηθεί, να αυξηθεί ή να τοποθετηθεί σε άλλο σημείο. Η περικοπή (cropping) επιτρέπεται, καθώς και να ανοίξουν ή να σκουρύνουν τα χρώματα τμημάτων της εικόνας. Επίσης, οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν ληφθεί στη διασυνοριακή περιοχή.
8. Η καταληκτική ημερομηνία για τις συμμετοχές είναι η Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, 2013. Απόδειξη της υποβληθείσας ημερομηνίας θα είναι η σφραγίδα ταχυδρομείου, της εταιρείας ταχυμεταφορών (Courier), της ημερομηνίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με προσωπική κατάθεση. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Κοινή Τεχνική Γραμματεία του ΕΕΣ “ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013”
Balkan Center
Κτίριο Δ, Ασανσέρ 2, 3ος όροφος
10ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης
570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ.: +30 2310 024040
E-mail: jts_grbg@mou.gr
9. Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν και θα υπογράψουν την αίτηση συμμετοχής και πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, αλλιώς η συμμετοχή τους δεν θα είναι έγκυρη.
10. Φωτογραφίες με χαμηλή ανάλυση ή σοβαρά τεχνικά προβλήματα δεν θα γίνονται δεκτές.
11. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία τους (Όνομα – Επώνυμο, τηλέφωνο και e-mail). Σε περίπτωση έλλειψης ή ανακρίβειας των παραπάνω στοιχείων η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν θα είναι δυνατή.
12. Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλες τις φωτογραφίες που υποβάλλονται για το διαγωνισμό παραμένουν στους συμμετέχοντες. Ωστόσο, κάθε διαγωνιζόμενος χορηγεί την άδεια στο πρόγραμμα ΕΕΣ «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» – στις σχετικές Αρχές Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή, Κοινή Τεχνική Γραμματεία Ελλάδας – Βουλγαρίας, και Εθνική Αρχή της Βουλγαρίας) να παρουσιάσουν οποιαδήποτε ή όλες τις εικόνες που υποβάλλονται σε οποιαδήποτε από τις δημοσιεύσεις/εκδόσεις τους, τους δικτυακούς τόπους και / ή σε οποιοδήποτε προωθητικό υλικό που συνδέεται με αυτόν τον διαγωνισμό ή σε άλλες δραστηριότητες δημοσιότητας. Επιπλέον, οι νικητές μπορεί να κληθούν να λάβουν μέρος σε δράσεις δημοσιότητας.
13. Μόνο φωτογραφίες που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορούν να κερδίσουν. Οι φωτογραφίες θα κριθούν από επιτροπή με βάση τα παρακάτω: 1) Την ικανότητα της φωτογραφίας να μεταφέρει το θέμα: «Promoting the Beauty of the Cross Border Area and its People- Προωθώντας την ομορφιά της διασυνοριακής περιοχής και των ανθρώπων της». Οι φωτογραφίες μπορούν να περιλαμβάνουν εικόνες φυσικής ομορφιάς, αρχιτεκτονικά σημεία, ανθρώπους που απολαμβάνουν το τοπίο και / ή οποιαδήποτε άλλη εικόνα που αντανακλά το μοναδικό και ξεχωριστό χαρακτήρα της διασυνοριακής περιοχής 2) Ποιότητα Φωτογραφίας – Τεχνική Αξία 3) Ελκυστική Εμφάνιση, 4) Πρωτοτυπία, 5) Έμφαση σε Διασυνοριακό Χαρακτήρα, 6) Καλλιτεχνική Αξία, 7) Σύνθεση της Φωτογραφίας.
14. Η ετυμηγορία της επιτροπής είναι οριστική και καμία ένσταση, προσφυγή ή αίτημα είναι αποδεκτά.
15. Ερωτήσεις για τον διαγωνισμό και τους κανόνες του μπορούν να αποσταλούν στην διεύθυνση: jts_grbg@mou.gr


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑