Ειδήσεις

Published on September 21st, 2013 | by fileto

0

Κοινωνικά φροντιστήρια σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη

Το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ που αφορά τους μαθητές της Α τάξης του λυκείου σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες έχουν οδηγήσει ολοένα και περισσότερους μαθητές στα «κοινωνικά φροντιστήρια».

Πρόκειται για έναν νέο θεσμό που πραγματοποιείται είτε από τους δήμους είτε από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις άλλα και από την εκκλησία.

Για να εγγραφεί κάποιος μαθητής απαιτείται να υποβληθούν μια σειρά δικαιολογητικών από τους γονείς ενώ η επιλογή των μαθητών πραγματοποιείται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Στα εν λόγω φροντιστήρια διδάσκονται τα κυριότερα μαθήματα στα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι μαθητές όπως είναι τα μαθηματικά, φυσική, αρχαία, έκθεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα φροντιστήρια απευθύνονται σε μαθητές λυκείου ενώ προτεραιότητα εγγραφής έχουν οι τελειόφοιτοι.

Άλλωστε πολλοί φροντιστές γνωρίζουν ότι σε αυτά τα φροντιστήρια φοιτούν μαθητές όπου οι οικογένειές τους δε μπορούν να ανταποκριθούν στα δίδακτρα των φροντιστηρίων, οπότε και δε λειτουργούν ανταγωνιστικά με ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης. Ακολούθως παραθέτουμε τα όσα ζητά ο δήμος Κομοτηνή για την εγγραφή των μαθητών:

-Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας του έτους 2013.

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

– Φωτοτυπία ταυτότητας.

– Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα «κοινωνικά φροντιστήρια» που θα λειτουργήσουν σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη.

• Κοινωνικό φροντιστήριο Δήμου Κομοτηνής
• Κοινωνικό φροντιστήριο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο: 2541026635 – 29282


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑