Βαλκάνια

Published on October 10th, 2013 | by fileto

0

Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας για τον Πολιτισμό και την Τέχνη

Στα πλαίσια του έργουμε τίτλο BASACABlackSeaArealforCultureandArt” / «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας για τον Πολιτισμό και την Τέχνη», που υλοποιείται στα πλαίσια του Κοινού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μαύρης Θάλασσας 2007-2013στο οποίο o Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει ως Επικεφαλής εταίρος, θα πραγματοποιηθεί  στις 10 – 11 Οκτωβρίου η εναρκτήρια  διακρατική συνάντηση (KickOffmeeting) των εταίρων στην πόλη της Κομοτηνής, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βασιλέως Γεώργιου 2β, στις 10.00 π.μ.

 

Στη συνάντηση θα παραβρεθούν αντιπρόσωποι από τους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμαπου αποτελείται από 4 εταίρους ως εξής:

   Ο Δήμος Κομοτηνής από την Ελλάδα (επικεφαλής εταίρος)

   Ο Δήμος Chorlu από την Τουρκία

   Η μη κερδοσκοπική ένωση δημοσίου συμφέροντος “PlatformAGORΑ – ActiveCommunitiesforDevelopmentAlternatives”, παράρτημα Burgas, Βουλγαρία

    Ο ΜΚΟ για την υποστήριξη των Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών KusiCreaVision” από την Οδησσό της Ουκρανίας

 

Κατά την διάρκεια  των εργασιών της 1ης ημέρας της συνάντησης, θα παρουσιαστεί  το έργο, του οποίου κύριος σκοπός είναι η κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού για τη δημιουργία ενός κοινού πολιτιστικού περιβάλλοντος στις κοινότητες της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. Οι ειδικότεροι στόχοι που έχουν τεθεί κατά το σχεδιασμό του έργου είναι οι εξής:

 1. Η προώθηση της ενσωμάτωσης και της ανταλλαγής της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας,

2. ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων και αναβάθμιση των διαχειριστικών ικανοτήτων στο πεδίο του πολιτισμού στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας,

3. Η υποστήριξη των παιδιών και της Νέας Γενιάς των κοινοτήτων της Μαύρης Θάλασσας ώστε να εμπλακούν σε δραστηριότητες της τέχνης και του πολιτισμού,

4. Η κινητοποίηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των κοινοτήτων της Μαύρης Θάλασσας και του σεβασμού στην πολιτιστική διαφορετικότητα,

5. Η δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου για τη μακροχρόνια συνεργασία στους τομείς της Τέχνης και του Πολιτισμού.

 

Εν συνεχεία, οι εταίροι θα παρουσιάσουν το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής τους και θα σχεδιαστούν κοινές δράσεις πολιτισμού και τέχνης που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια  του έργου τους επόμενους 18 μήνες.

 

Τη 2η μέρα της συνάντησης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν θέματα που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση και οικονομική διαχείριση του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών και άλλα παρόμοια θέματα.

 

Στο πλαίσιο του έργου ο Δήμος Κομοτηνής :

·       θα δημιουργήσει, εξοπλίσει  και επανδρώσει (με 3 άτομα)   κατά τη διάρκεια του προγράμματος υποστηρικτική δομή που θα συνεργαστεί με τις αντίστοιχες δομές των άλλων εταίρων για την ανάπτυξη ικανοτήτων, ανθρώπινων πόρων και ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών

·       θα συμμετάσχει σε πολιτιστικά δρώμενα των χωρών της Μαύρης Θάλασσας που συμμετέχουν στο έργο . Πιο συγκεκριμένα θα συμμετέχει:

o          Στο φεστιβάλ παράδοσης των κοινοτήτων της Μαύρης θάλασσας που θα διοργανωθεί  στην πόλη Οδησσό της Ουκρανίας, με αντιπροσωπεία 25 ατόμων

o           Στο διεθνές Δημιουργικό εργαστήριο “Παλέτα της Μαύρης Θάλασσας ” με συμμετοχή 5 καλλιτεχνών που θα διοργανωθεί στην πόλη Μπουργκάς  της  Βουλγαρίας

o          Στο μουσικό δρώμενο «Τραγούδια του Νερού» που θα διοργανωθεί στην πόλη Chorlu  της  Τουρκίας με αντιπροσωπεία 15 ατόμων

o          Στη γαστρονομική έκθεση που θα διοργανωθεί στην πόλη Chorlu  της  Τουρκίας με αντιπροσωπεία 3 ειδικών.

·       Επιπλέον θα διοργανώσει φεστιβάλ θεατρικών δρώμενων  με θεματική εμπνευσμένη από τους μύθους και θρύλους των λαών της Μαύρης θάλασσας με τη συμμετοχή ομάδων (20 ατόμων η καθεμία)   από τις πόλεις της Οδησσού, Μπουργκάς και Chorlu.

·       Τέλος θα παραχθεί υλικό δημοσιότητας και προώθησης του έργου

 

Ο συνολικός  προϋπολογισμός για όλους τους εταίρους του έργου ανέρχεται στο ποσό των 297.288,88 ευρώ, εκ των οποίων  98.436,80 ευρώ θα διαχειριστεί ο Δήμος Κομοτηνής.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑