Βαλκάνια

Published on October 11th, 2013 | by fileto

0

Ανταλλαγή επιστημόνων Ελλάδας – Βουλγαρίας μέσω Interreg

Τη πρώτη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου «Trigger» (Transnational Initiative for Guidance of Graduated and Entrepreneurship) θα υπογράψουν την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι ο υπουργός Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράογλου και ο κ. Γιώργος Εμμανουήλ, Προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
To υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχει για πρώτη φορά ως επικεφαλής εταίρος στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.
Το πρόγραμμα αφορά 200 άνεργους απόφοιτους πανεπιστημίων (100 από την επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδας και 100 από την αντίστοιχη επιλέξιμη περιοχή της Βουλγαρίας).
Ως επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδας είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών.
Κύριος στόχος του έργου είναι να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο δράσεων που θα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την ένταξη των παραπάνω φοιτητών στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης.

Το έργο περιλαμβάνει ένα συνολικό πακέτο μέτρων που θα αξιοποιήσει το πολύτιμο έμψυχο επιστημονικό δυναμικό των δυο χωρών στην αγορά εργασίας, με απώτερο στόχο την ανταλλαγή εξειδικευμένου προσωπικού, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δυο οικονομιών, την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη των δυο περιοχών παρέμβασης και την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής των περιοχών αυτών.


About the Author



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑