Ειδήσεις

Published on October 14th, 2013 | by fileto

0

Μπάνσκο τον χειμώνα – Θάσο το καλοκαίρι

Στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος από το βουλγαρικό δήμο Μπάνσκο και τον ελληνικό της Θάσου και τη διάδοση της ιστορίας, του πολιτισμού, των παραδόσεων και των αξιοθέατων των δύο περιοχών, στοχεύει σχέδιο δράσης, που υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας- Βουλγαρίας, για την περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του έργου, που ολοκληρώνεται τον προσεχή Νοέμβριο, εξετάστηκε το τουριστικό δυναμικό των δύο περιοχών και οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑