Ειδήσεις

Published on October 15th, 2013 | by fileto

0

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ της περιφέρειας

Τα ΕΛΤΑ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης,  ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια), χρονικής διάρκειας 8 μηνών.

Συνολικά θα προσληφθούν δεκαέξι άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και 13 στην ειδικότητα ΔΕ Διανομέων), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν μόνο ταχυδρομικά, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και τις προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86, με συστημένη επιστολή, εντός 10 ημερών, από 14.10.2013 μέχρι και 23.10.2013, σε ένα από τα παρακάτω Κεντρικά Ταχυδρομικά Καταστήματα:

Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Αλεξανδρούπολης, Νικ. Φωκά 1 – Δ. Καραολή,

Τ.Κ. 68101 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.

Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Κομοτηνής, Παρρασίου 4, Τ.Κ. 69101 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ.

(Τηλέφωνο πληροφ.: 25310 23195 )


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑