Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 33ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν)., που πραγματοποιήθηκαν στην ακριτική Σαμοθράκη, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Έβρου, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013, με κύρια θέματα συζήτησης: α) «Αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» και β) «Χρηματοδότηση ΜΜΕ με την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ».

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, συμμετείχαν Πρόεδροι και μέλη των Διοικήσεων από τα νησιωτικά Επιμελητήρια μέλη του ΕΟΑΕΝ, καθώς επίσης ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, κ. Γεώργιος Χανός,

Επίσης, χαιρετισμούς απέστειλαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου, κα Γεωργία Νικολάου και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου και τέως Πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ, κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους.

Τους συνέδρους καλωσόρισαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης και ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου, κ. Θρασύβουλος Καλογρίδης, οι οποίοι αφού επισήμαναν  τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η επιχειρηματική δραστηριότητα στις νησιωτικές περιοχές, τόνισαν  την αναγκαιότητα ενίσχυσης και στήριξης του Ομίλου από όλα τα Επιμελητήρια μέλη, ώστε στη δύσκολη συγκυρία που διανύει η χώρα να αναλάβει πιο δυναμικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βοηθήσουν τις νησιωτικές επιχειρήσεις να υπερβούν  πιο ανώδυνα οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Στην συνέχεια τους συνέδρους καλωσόρισε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης κ. Γ. Χανός, ο οποίος έκανε και εκτενή παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το απομονωμένο και ακριτικό νησί της Σαμοθράκης, όπως η πλημμελής ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση –συνδέεται μόνο με την Αλεξανδρούπολη – οι ανεπαρκείς λιμενικές υποδομές, η έλλειψη αεροδρομίου και μαρίνας, τα ελάχιστα κίνητρα σε σχέση με τα άλλα νησιά για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών,  η ανυπαρξία μελέτης διαχείρισης, δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν του νησιού είναι χαρακτηρισμένο ως Natura, και όλα αυτά σε αντίθεση με τις μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει το νησί, λόγω της εξαιρετικής βιοποικιλότητας, των μοναδικών αρχαιολογικών θησαυρών, και των σημαντικών ανεκμετάλλευτων πόρων του πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα του ζωικού κεφαλαίου, των ιαματικών πηγών και της αλιείας.

Τα μέλη του ΕΟΑΕΝ δεσμεύτηκαν, στο μέτρο του δυνατού, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το θαυμάσιο από κάθε άποψη νησί της Σαμοθράκης.

Στο πρώτο θέμα  «Αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό», τα μέλη καυτηρίασαν την απροθυμία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να ανταποκριθεί στο αίτημα για ορισμό εισηγητή, παρά τις προσπάθειες του Προέδρου τόσο προς την πολιτική ηγεσία όσο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Τα μέλη στις τοποθετήσεις τους, για το σημαντικό αυτό νομοθέτημα που θα προσδιορίσει τις κατευθύνσεις τουριστικής ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, τόνισαν την ανάγκη ουσιαστικής διαφοροποίησης του νησιωτικού χώρου από την ηπειρωτική χώρα, με σαφείς ρυθμίσεις που θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε νησιού, όπως το όριο αρτιότητας για τις εκτός σχεδίου περιοχές που δεν μπορεί να είναι το ίδιο για όλα τα νησιά. Τέλος συμφωνήθηκε, μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχεδίου από όλα τα νησιωτικά Επιμελητήρια και την γνωστοποίηση στον ΕΟΑΕΝ των προτάσεών τους, να καταρτιστεί και υποβληθεί συνολική πρόταση καθώς και επιστολή διαμαρτυρίας για την συμπεριφορά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου-ΥΠΕΚΑ.

Στο δεύτερο θέμα «Χρηματοδότηση ΜΜΕ με την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ», ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος  του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, κ. Γεώργιος Γεροντούκος, με ηχητική παρέμβασή του έκανε μια σύντομη αναφορά στην ταυτότητα, την αποστολή και τους στόχους του ΕΤΕΑΝ και στην συνέχεια  παρουσίασε τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης των νησιωτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στα προγράμματα που υλοποιεί το Ταμείο, όπως: α) Νησιωτική Τουριστική Δραστηριότητα, β) Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, γ) Ταμείο Εγγυοδοσίας, δ) Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον και ε) Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα αποφάσισαν να ζητήσουν από το αρμόδιο Υπουργείο την αύξηση των κεφαλαίων για τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ, ώστε να επωφεληθούν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ακολούθησε η συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διάταξης και αποφασίστηκε:

α) η συμμετοχή του ΕΟΑΕΝ στην πολύ-συνεδριακή και εκθεσιακή εκδήλωση “MONEY SHOW”, που θα πραγματοποιηθεί στο HILTON της Αθήνας, από 20-22 Δεκεμβρίου 2013, όπου ο Όμιλος θα έχει τον αποκλειστικό «τίτλο χορηγού», το κεντρικό θέμα του συνεδρίου και εκθεσιακό περίπτερο (100 τ.μ.) στον κεντρικότερο χώρο του ξενοδοχείου, με σκοπό την προβολή και προώθηση των νησιωτικών προϊόντων και τουρισμού.

β)  εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΕΝ να συνεχίσει τις προσπάθειες για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύου λιμένων κρουαζιέρας των ελληνικών νησιών.

γ) η έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2014 και

δ) η επόμενη Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο ή την Λευκάδα, μετά από διαβούλευση και σχετικές αποφάσεις των αντίστοιχων Επιμελητηρίων Μαγνησίας και Λευκάδας.

Επίσης τα μέλη ομόφωνα ενέκριναν ψήφισμα για την στήριξη του Επιμελητηριακού θεσμού, από τις μεθοδευμένες πρακτικές και ενέργειες των τελευταίων ετών που οδηγούν στην συρρίκνωση και αποδόμηση του και ζητούν από την πολιτεία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την διαφύλαξη και αναβάθμιση του ιστορικά καταξιωμένου θεσμού, προς όφελος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της Εθνικής Οικονομίας.

Τέλος, μετά από σχετικές προτάσεις συμφωνήθηκε να εξεταστούν οι δυνατότητες:

α) συμμετοχής του ΕΟΑΕΝ στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στην Σμύρνη της Τουρκίας, το Δεκέμβριο 2013, δεδομένου ότι μετά από ενέργειες του Προέδρου έχει βρεθεί χώρος 40-80 τ.μ. και θα είναι σημαντική η παρουσία των ελληνικών νησιών στη νέα αναπτυσσόμενη τουριστική  αγορά της Τουρκίας.

β) ανάληψης από τα νησιωτικά Επιμελητήρια διαδικασιών χορήγησης μικροεγγυήσεων στα μέλη τους, μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ, και

γ) υλοποίησης από τον ΕΟΑΕΝ προγράμματος εκπαίδευσης στελεχών Επιμελητηρίων και λοιπών τοπικών φορέων σε θέματα τουρισμού, ώστε το εκπαιδευμένο αυτό προσωπικό να βοηθήσει στη συνέχεια τις νησιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις.