Ειδήσεις

Published on October 26th, 2013 | by fileto

0

Ο δήμος Θάσου αναζητεί ανάδοχο για εργασίες δημοσιότητας

Ο Δήμος Θάσου διενεργεί διαγωνισμό που αφορά στην εξεύρεση αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών «Ενέργειες πληροφόρησης – ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης και χρηματοδοτούμενης πράξης «Παρέμβαση για την απασχόληση στη Θάσο» – Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Θάσου ως εταίρος με συνολικό προϋπολογισμό 23.100 ευρώ.
Το έργο αφορά συγκεκριμένα σε καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ, αφισών, φυλλαδίων, ενημερωτικών επιστολών, διοργάνωση 3 ημερίδων, κατασκευή και ενημέρωση ιστοσελίδας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών Παρασκευή 8 Νοεμβρίου.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑