Ειδήσεις

Published on November 9th, 2013 | by fileto

0

Πωλητήριο για την Αλάνα της Ν. Ηρακλείτσας

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοίνωσε ότι οι Ιωάννης Μεντεκίδης και Γεώργιος Μεντεκίδης, υπέβαλαν σήμερα δεσμευτική προσφορά για την αξιοποίηση του ακινήτου στον Αγ. Ιωάννη Σιθωνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίαση του για την εγκυρότητα της προσφοράς, σε συνέχεια εισήγησης των χρηματοοικονομικών και νομικών του συμβούλων. Το ΔΣ θα αποσφραγίσει την οικονομική προσφορά και θα καθορίσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ακόμη, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιων διεθνών διαγωνισμών σε μια φάση, για την αξιοποίηση των ακινήτων στις περιοχές της Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, της Ασπροβάλτας του Δήμου Βόλβης του Νομού Θεσσαλονίκης και της Ν. Ηρακλείτσας του Νομού Καβάλας.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑