Βαλκάνια

Published on November 12th, 2013 | by fileto

0

Μας έρχονται δυναμικά Βούλγαροι επενδυτές!

Στην Ελλάδα έστρεψε το βλέμμα του το βουλγαρικό επενδυτικό ταμείο LAUNCHub (http://www.launchub.com), το οποίο εξετάζει τις περιπτώσεις ομάδων ή εταιρειών που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο λειτουργίας.

Ενδιαφέρον για να συναντηθούν με το LAUNCHub είχαν εκδηλώσει αρχικά 20 εταιρείες, από τις οποίες επελέγησαν 12, οι οποίες καλύπτουν αγορές όπως η παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, ο τουρισμός και οι ξενοδοχειακές μονάδες, η εστίαση, η ναυτιλία, η “πράσινη” ανάπτυξη, η ανταλλακτική οικονομία, τα φυτικά προϊόντα και άλλοι.

πηγη: Ημερησία


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑