Ειδήσεις

Published on December 4th, 2013 | by fileto

0

Συνωστισμός υποψηφίων για τα σκουπίδια της ΑΜ-Θ

Εντός του Δεκεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η προεπιλογή των υποψηφίων για τον διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον δήμο Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, μετά από την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ.

Το έργο, που εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ στις 4 Οκτωβρίου 2013, αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο χρόνιο περιβαλλοντικό πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων της περιοχής.

Στην υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επτά υποψήφιοι κατέθεσαν πρόταση στον διαγωνισμό για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αναθέτουσα αρχή τον δήμο Αλεξανδρούπολης. Οι υποψήφιοι αναφέρονται με τη σειρά που υπέβαλαν τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος και είναι οι εξής:

1) Τοξότης.

2) Archirodon Group – Intrakat – Envitec.

3) Τέρνα Ενεργειακή.

4) Μεσόγειος – J&P ΑΒΑΞ.

5) ΕΡΕΤΒΟ-ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ.

6) ΜΕΤΚΑ – ΧΡ. Δ. Κωνσταντινίδης.

7) ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΗΛΕΚΤΩΡ.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με ανταγωνιστικό διάλογο και θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, με ετήσια δυναμικότητα διαχείρισης περίπου 150 χιλιάδων τόνων απορριμμάτων για διάστημα 27 ετών.

Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. Στο έργο θα αξιοποιηθούν κοινοτικοί πόροι για τη συγχρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του έργου, παράλληλα με ιδιωτικούς πόρους. Οπως ισχύει σε όλους τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Η ανοιχτή τεχνολογία ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων και την επιλογή της βέλτιστης λύσης, με πλήρη διαφάνεια και εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑