Ειδήσεις

Published on December 15th, 2013 | by fileto

0

Ημερίδα για το ΤΟΠΣΑ στον δήμο Μαρώνειας – Σαπών

Με στόχο την ενημέρωση των ανέργων ώστε να αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα των προκλήσεων της σύγχρονης αγοράς εργασίας, ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ροδόπη: Εύφορη Γη» πραγματοποίησαν ημερίδα με τίτλο: « Ημερίδα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για το περιεχόμενο, τους στόχους και τις δράσεις του έργου «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» την Πέμπτη στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του επικοινωνιακού σχεδίου της πράξης «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΡΟΔΟΠΗ: Εύφορη Γη.

Την ημερίδα παρακολούθησαν δυνητικοί ωφελούμενοι του έργου που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του δήμου Μαρώνειας – Σαπών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιαίτερες κατηγορίες ανέργων όπως:
• Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
•Νέοι επιστήμονες, (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
•Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000€.

Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές: «όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα αξιοποιήσουν υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας και θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για την συμμετοχή τους σε ένα από τα προγράμματα κατάρτισης».


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑