Ειδήσεις

Published on January 13th, 2014 | by fileto

0

Καταδικασμένη σε φτώχεια η Αν. Μακεδονία και Θράκη

Τις πλουσιότερες και φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα  και την  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2011 καθώς και τα αντίστοιχα αναθεωρημένα στοιχεία των ετών 2009 και 2010του 2011.

Οι πιο πλούσιες περιφέρειες είναι:

-Αττική: με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 25.224 ευρώ, μείωση 5,2% σε σχέση με το 2010

-Νότιο Αιγαίο: 20.896 ευρώ, μείωση 6,9%

Οι φτωχότερες περιφέρειες:

– Ήπειρος: με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 12.957 ευρώ, μείωση 8% σε σχέση με το 2010

-Θεσσαλία: 13.251 ευρώ, μείωση 7,8% σε σχέση με το 2010

Η μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ ήταν στις περιφέρειες:                  

-Ανατ. Μακεδονία- Θράκη: Μείωση κατά 1.430 ευρώ ή κατά 9,7%

-Ιόνια Νησιά: μείωση 1.597 ευρώ ή 8,3%

-Ήπειρος: μείωση 1.132 ευρώ ή 8%

-Θεσσαλία: μείωση 1.126 ευρώ ή 7,8%

Στην άλλη πλευρά της Μακεδονίας όμως  αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, παρά την κρίση, κατά 2,1%!

Η  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), μειώθηκε συνολικά στη χώρα κατά 6,2% σε σύγκριση με το 2010.

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι ακόλουθες περιφέρειες:

– Ανατολική Μακεδονίας- Θράκη: 9,1%

– Θεσσαλία: 8,2%

-Ήπειρος: 8,1%

-Ιόνιων Νήσων: 8,1%

Αντίθετα, η ΑΠΑ αυξήθηκε κατά 1,8%,  στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και πάλι.

Όσον αφορά τη  συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν:

-Αττική: 48,1%

-Κεντρική Μακεδονία: 13,5%

-Κρήτη: 4,9%

Τη μικρότερη συμμετοχή, έχουν:

– Το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%

– Τα Ιόνια Νησιά με 1,8%

-Η Ήπειρος με 2,2%.

Στις 18.747 ευρώ περιορίστηκε το 2011 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, μετά και από τη νέα μείωση κατά 1.171 ευρώ ή κατά 5,9% σε σύγκριση με το 2010.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑