Ειδήσεις

Published on February 11th, 2014 | by fileto

0

Θέσεις εργασίας στη Ροδόπη για ΑΔΜΗΕ

Στην πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών θα προχωρήσει ο ΑΔΜΗΕ στους νομούς Αττικής, Εύβοιας και Ροδόπης.

Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών).

Αναλυτικά ζητούνται οι εξής ειδικότητες:

* 3 θέσεις στη Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς Αθήνα Ν. Αττικής ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών-Υποσταθμών.

* 9 θέσεις στη Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς Νέα Σάντα (Δήμου Μαρωνείας – Σαπών) Ν. Ροδόπης ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών-Υποσταθμών.

* 6 θέσεις στη Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς Πολυπόταμος (Δήμου Καρύστου) Ν. Εύβοιας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών-Υποσταθμών.

* 1 θέση στη Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς Αθήνα Ν. Αττικής ΔΕ Μηχανοτεχνιτών.

* 1 θέση στη Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς Αθήνα Ν. Αττικής ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών και Οξυγονοκολλητών.

* 1 θέση στη Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς Νέα Σάντα (Δήμου Μαρωνείας – Σαπών) Ν. Ροδόπης ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών και Οξυγονοκολλητών.

* 2 θέσεις στη Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς Αθήνα Ν. Αττικής ΔΕ Χειριστών Η/Υ.

* 1 θέση στη Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς Αθήνα Ν. Αττικής ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικοί Επιμελητές).

* 2 θέσεις στη Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς Αθήνα Ν. Αττικής ΔΕ Οδηγών.

* 1 θέση στη Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς Αθήνα Ν. Αττικής ΥΕ Εργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ – Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ): Δυρραχίου 89, Τ.Κ. 104 43 – Αθήνα. Αρμόδιοι: Μυλωνάς Χρυσόστομος τηλ. 210-5192532, Πρέντζα Ουρανία τηλ. 210-5192531.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 19 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑