Ειδήσεις

Published on February 14th, 2014 | by fileto

0

Εργασία στα κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), καλεί τους ενδιαφερόμενους ν’ απασχοληθούν, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες, στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Μεταναστών Αμυγδαλέζας, Πέτρου Ράλλη, Ελληνικού, Κορίνθου, Κομοτηνής και στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας.

Οι θέσεις ανά υπηρεσία είναι:

Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αμυγδαλέζας
1. Εννέα (9) Ιατροί, ΠΕ ιατρών
2. Δεκατρείς (13) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3. Εννέα (9) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας

Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Πέτρου Ράλλη
1. Τρείς (3) Ιατροί, ΠΕ ιατρών
2. Τρείς (3) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3. Τρείς (3) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας

Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Ελληνικού
1. Τρείς (3) Ιατροί, ΠΕ ιατρών
2. Τρείς (3) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3. Τρείς (3) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας

Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Κορίνθου
1. Τρείς (3) Ιατροί, ΠΕ ιατρών
2. Πέντε (5) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3. Τρείς (3) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας

Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Κομοτηνής
1. Τρείς (3) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών
2. Τρείς (3) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3. Τρείς (3) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) – Συντονιστική Ομάδα Υποστήριξης
1. Δύο (2) Ιατροί, ΠΕ Ιατρών
2. Δύο (2) Νοσηλευτές, ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών
3. Δύο (2) Ψυχολόγοι
4. Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί
5. Ένα (1) Στατιστικολόγο με εξειδίκευση στη βιοστατιστική
6. Δέκα (10) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας
7. Δύο (2) Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας στην Επιχειρησιακή Ομάδα Ε.Κ.ΕΠ.Υ. με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς ή με courier το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στα τηλ. 210 5212830, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΕΛΠΝΟ, www.keelpno.gr


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑