Ειδήσεις

Published on February 19th, 2014 | by fileto

0

Ενημέρωση επιχειρήσεων από την ΕΤΕΑΝ στην Κομοτηνή

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει για ενημέρωση των επιχειρήσεων διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), στην οποία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του κ. Γεώργιος Γεροντούκος, θα παρουσιάσει τις δράσεις και τις τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ προς όφελος των επιχειρήσεων.

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ σήμερα διαχειρίζεται τρία Ταμεία Χαρτοφυλακίου, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

1.            Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με παροχή δανείων χαμηλού κόστους που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτειας. Παροχή δανείων χαμηλού κόστους για την υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων όπως περιγράφονται στην κάθε Δράση (Εξωστρέφεια, Πράσινη Ανάπτυξη, Καινοτομία, Εφοδιαστική Αλυσίδα κλπ). Παροχή εγγυήσεων σε επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην τραπεζική χρηματοδότηση για άντληση ρευστότητας ή/και επενδύσεις.

2.            Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», με παροχή άτοκων δανείων και επιχορηγήσεων στα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια. Κλιμάκωση ωφελημάτων ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος.

3.            Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε συγκεκριμένα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Επίσης τρέχει το Πρόγραμμα Εγγύησης για την Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, με την παροχή εγγύησης σε χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τράπεζες υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ορισμένου ποσού και χρόνου, όπου εντάσσονται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης σύμβασης, προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής, λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων.

Επιπλέον προχωράει σε αναδιαρθρώσεις – παρατάσεις δανείων με στόχο την υποβοήθηση των επιχειρήσεων στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων. Επιμελήθηκε και υλοποιεί τη θεσμική πρόβλεψη (ΚΥΑ 12991 / 2342 / 13.11.2012) για παροχή παρατάσεως αποπληρωμής έως τον Μάιο 2014 των οφειλών από δάνεια κεφαλαίου κινήσεως που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση της πρώην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (με ή χωρίς επιδότηση επιτοκίου).

 

                Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου και είναι ανοιχτή σε κάθε επιχειρηματία και ενδιαφερόμενο.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑