Ειδήσεις

Published on March 15th, 2014 | by fileto

0

Προσλήψεις στο Δήμο Κομοτηνής

Σε προσλήψεις 5 νηπιαγωγών, 6 βρεφονηπιοκόμων και 8 βοηθών βρεφονηπιοκόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», θα προχωρήσει το Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής», που εδρεύει στην Κοµοτηνή.

Τόσοι οι νηπιαγωγοί όσο και οι βρεφονηπιοκόμοι θα υπογράψουν σύμβαση που θα λήγει στις 31-8-2014 ενώ δίνεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση που συνεχιστεί το πρόγραμμα.

Για την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη τόσο ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός πτυχίου) όσο και κοινωνικά κριτήρια όπως είναι η ανεργία, η πολυτεκνία, τα ανήλικα τέκνα κ.α. Αυτό που πρέπει να τονιστεί στους αναγνώστες είναι το γεγονός ότι στις προσλήψεις που αφορούν το Δήμο Κομοτηνής λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει οι αιτούντες προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, οι µόνιµοι κάτοικοι των δήµων του νοµού Ροδόπης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι αναγνώστες μπορούν να διαβάσουν τις δυο προκηρύξεις και να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του δήμου Κομοτηνής.

Προκήρυξη βρεφονηπιοκόμων και βοηθών

Προκήρυξη νηπιαγωγών


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑