Ειδήσεις

Published on March 21st, 2014 | by fileto

0

Ποιοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν αεροπορικό εισιτήριο

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της εταιρείας AEGEAN με την οποία πεντακόσιοι συνολικά φοιτητές, εισαχθέντες του 2013 και 2014, θα έχουν τη δυνατότητα οκτώ δωρεάν μετακινήσεων ανά διδακτικό έτος, κατά την τετραετή ή πενταετή διάρκεια των σπουδών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται από την 1η έως και την 15ηΑπριλίου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Οι δικαιούχοι θα ανακοινωθούν στις 2 Μαΐου.

Τα εισιτήρια μπορούν να τα διεκδικήσουν 200 φοιτητές (100 του 2013 και 100 του 2014) που κατοικούν στα ακόλουθα νησιά: Αστυπάλαια, Ζάκυνθος, Λέρος, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Κάλυμνος, Κύθηρα, Ικαρία, Σκιάθος, Κάρπαθος, Κάσος, Σκύρος, Καστελόριζο.

Επίσης, 300 εισιτήρια θα δοθούν σε φοιτητές (150 εισαχθέντες του 2013 και 150 εισαχθέντες του 2014) που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και έχουν γενικό βαθμό πρόσβασης μεγαλύτερο από 16.000 μόρια. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από όσους έχουν κάνει αιτήσεις θα συνυπολογιστεί η οικονομικοκοινωνική κατάσταση των αιτούντων.

Ακολούθως παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα του προγράμματος.

 • Ποιοι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για το πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές, που έχουν εισαχθεί μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων,  σε Σχολή Ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) που  βρίσκεται  μακριά από τον τόπο διαμονής τους, σε προορισμό που καλύπτουν μέσω του δικτύου τους η Aegean και η Olympic Air.

 • Πόσοι φοιτητές θα επιλεχθούν για το πρόγραμμα;

Aπό τους πρωτοετείς φοιτητές των εκπαιδευτικών ετών 2013/14 κ 2014/15 που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα προκύψουν 500 δικαιούχοι:

 • 200 φοιτητές από τα νησιά των άγονων γραμμών*
 • 300 φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα

*Nησιά Αγονων Γραμμών: Αστυπάλαια, Ζάκυνθος, Λέρος, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Κάλυμνος, Κύθηρα, Ικαρία, Σκιάθος, Κάρπαθος, Κάσος, Σκύρος, Καστελόριζο

 • Ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αναδειχθούν οι δικαιούχοι;

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι νεοεισαχθέντες  για το εκπαιδευτικό έτος 2013-14 είναι οι παρακάτω:

1.    Για τους 100 Φοιτητές από τα Νησιά άγονης γραμμής:

  • Να διαμένουν σε νησί που εντάσσεται στα παραπάνω δρομολόγια άγονης γραμμής, που καλύπτουν η Aegean και η Olympic Air.
  • Να έχουν εισαχθεί σε Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση που οι φοιτητές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια υπερβαίνουν τους 100, θα συνυπολογιστεί η οικονομικοκοινωνική κατάσταση της οικογένειας του φοιτητή με στόχο να οριστικοποιηθούν οι 100 τελικοί δικαιούχοι που χρήζουν στήριξης από την Aegean και  την Olympic Air. (περιορισμένο οικογενειακό εισόδημα, ευάλωτη οικογενειακή  κατάσταση)

2.     Για τους 150 Φοιτητές από την Υπόλοιπη Ελλάδα

 • Να έχουν εισαχθεί σε Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με γενικό βαθμό πρόσβασης μεγαλύτερο από 16.000 μόρια για το εκπαιδευτικό έτος 2013/2014
 • Να φοιτούν εκτός τόπου κατοικίας σε προορισμό που καλύπτουν μέσω του δικτύου τους,  η Aegean και η Olympic Air

Στην περίπτωση που οι φοιτητές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια υπερβαίνουν τους 150, θα συνυπολογιστεί η οικονομικοκοινωνική κατάσταση της οικογένειας του φοιτητή με στόχο να οριστικοποιηθούν οι 150 τελικοί δικαιούχοι που χρήζουν στήριξης από την Aegean και   την Olympic Air. (περιορισμένο οικογενειακό εισόδημα, ευάλωτη οικογενειακή κατάσταση)

 • Γιατί υπάρχει διαφοροποίηση για τους φοιτητές των άγονων γραμμών;

Στόχος μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε νέους που έχουν περιορισμένες επιλογές να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

 • Υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός εισοδήματος για να δηλώσω συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2013/2014 σε Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος.

Στην περίπτωση που οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση υπερβαίνουν τον προκαθορισμένο αριθμό δικαιούχων, τότε η επιλογή των φοιτητών θα βασιστεί και σε συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, ώστε να επωφεληθούν οι νέοι που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

 • Υπάρχει κριτήριο βαθμού για τη συμμετοχή μου;

Στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή :

 • Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές σε Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα που κατοικούν σε νησιά άγονων γραμμών.
 • Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές σε Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα που κατοικούν σε όλη την Ελλάδα, πλην των  νησιών άγονων γραμμών , με γενικό βαθμό πρόσβασης μεγαλύτερο από 16.000 μόρια και οι οποίοι φοιτούν μακριά από τον τόπο κατοικίας.

Στην περίπτωση που οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση υπερβαίνουν τον προκαθορισμένο αριθμό δικαιούχων, τότε η επιλογή των φοιτητών θα βασιστεί και σε συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, ώστε να επωφεληθούν οι νέοι που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

 • Ποια δικαιολογητικά χρειάζεται να καταθέσω και πώς;

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.     Δελτίο Ταυτότητας

2.    Απολυτήριο από το Λύκειο αποφοίτησης

3.    Βεβαίωση Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

4.    Βεβαίωση Εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής

5.    Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2012 των ατόμων των οποίων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος.

6.    Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα από την ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr. Η υποβολής αιτήσεων για τους πρωτοετείς φοιτητές της χρονιάς 2013/2014 ξεκινάει την 1η Απριλίου και ολοκληρώνεται την 15η  Απριλίου 2014.

 • Μέχρι πότε θα μπορώ να καταθέσω τα δικαιολογητικά;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν από την 1η Απριλίου την ιστοσελίδα  www.kontastousneous.gr για να δηλώσουν συμμετοχή και να υποβάλουν  τα σχετικά δικαιολογητικά, έως τις 15 Απριλίου.

 • Αν δε μπορώ να καταθέσω κάποιο δικαιολογητικό αποκλείομαι από τη διαδικασία;

Μία συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο όταν έχουν  υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών (15 Απριλίου 2014).

 • Πόσα εισιτήρια θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι και πως θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν;

Ο κάθε ένας από τους φοιτητές που θα επιλεχθεί από το πρόγραμμα θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει εντελώς δωρεάν από τον τόπο κατοικίας του προς τον τόπο σπουδών του και αντίστροφα για όλη τη διάρκεια των σπουδών του , όπως αυτή ορίζεται από τον οδηγό σπουδών κάθε πανεπιστημιακού τμήματος.

Συνολικά η Αegean θα προσφέρει σε κάθε φοιτητή 8 -16 εισιτήρια κάθε χρόνο (ανάλογα με το δρομολόγιο  και την ακαδημαϊκή διάρκεια σπουδών) , χωρίς καμία επιβάρυνση καθώς η εταιρεία θα καλύψει και τους φόρους αεροδρομίων.

Παραδείγματα:

1.    Ενας φοιτητής που σπουδάζει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  και ο τόπος μόνιμης κατοικίας του είναι η Αλεξανδρούπολη, δικαιούται:
8 εισιτήρια από/προς την Αθήνα προς/από την Αλεξανδρούπολη για κάθε έτος σπουδών του, δηλαδή 4 χρόνια.
Επομένως συνολικά: 8 x 4 = 32 εισιτήρια για όλη τη διάρκεια των σπουδών του

2.    Ένας φοιτητής που σπουδάζει στο τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ο τόπος μόνιμης κατοικίας του είναι η Αστυπάλαια, δικαιούται:
8 εισιτήρια από/προς την Αστυπάλαια προς/από την Αθήνα και  8 εισιτήρια από/προς την Αθήνα προς/από τη Θεσσαλονίκη, για κάθε έτος σπουδών του δηλαδή 6 χρόνια.
Eπομένως συνολικά: (8+8) x 6 = 96 εισιτήρια για όλη τη διάρκεια των σπουδών του

 •  Πόσα χρόνια σπουδών θα καλύψει το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα « κοντά στους νέους» ξεκινά τη τρέχουσα πανεπιστημιακή χρονιά – 2013/2014 θα συνεχιστεί και την επόμενη  (2014/2015) και συνολικά θα προσφέρει σε 500 Έλληνες φοιτητές δωρεάν εισιτήρια στο δίκτυο της Aegean και της Olympic Air καλύπτοντας τη μεταφορά τους για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

 • Μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στο πρόγραμμα αν βρίσκομαι σε περιοχή κοντά σε αυτή που εξυπηρετείται από δρομολόγιο της Aegean;

Oι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ως αεροδρόμιο επιστροφής ή αναχώρησης οποιαδήποτε αεροδρόμιο βρίσκεται κοντά στην περιοχή κατοικίας ή σπουδών τους, αρκεί αυτό το δρομολόγιο να καλύπτεται από το δίκτυο της Aegean και της Olympic Air.

 • Αν επιλεχθώ ως δικαιούχος για την τρέχουσα πανεπιστημιακή χρονιά τα εισιτήρια που θα λάβω για τον πρώτο χρόνο μέχρι πότε θα μπορώ να τα αξιοποιήσω;

Τα αεροπορικά εισιτήρια ,  αφορούν αποκλειστικά τη διαδρομή μεταξύ του τόπου κατοικίας και της πόλης όπου εδρεύει το Α.Ε.Ι.  και δύναται να μεταφερθούν προς χρήση στα επόμενα έτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές  οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν,  κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

 • Πώς θα ενημερωθώ αν επιλέχθηκα ως δικαιούχος;

Η ανακοίνωση των δικαιούχων θα γίνει στις 2 Μαΐου 2014.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδαwww.kontastousneous.gr ενώ όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αν επιλέχθηκαν ή όχι ως δικαιούχοι του Προγράμματος « κοντά στους νέους» μέσω e-mail που θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

 • Με ποιον τρόπο θα λαμβάνω τα εισιτήρια αν επιλεχθώ ως δικαιούχος;

Οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα κράτησης εισιτηρίου, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης, σε ειδική περιοχή που θα υπάρχει στην ιστοσελίδαwww.kontastousneous.gr

Στη συνέχεια και εντός 48 ωρών θα τους αποστέλλεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο e-mail που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑