Ειδήσεις

Published on April 18th, 2014 | by fileto

0

Μεταπτυχιακές υποτροφίες για τεχνικούς πετρελαίου από το ΥΠΕΚΑ

Με στόχο την εκπαίδευση μιας γενιάς νέων επιστημόνων, εξειδικευμένων σε θέματα που συνδέονται με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, το ΥΠΕΚΑ προχωράει στη χρηματοδότηση δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το υπό ίδρυση Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ερευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» (Hydrocarbon Exploration and Exploitation), καθώς και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη «Μηχανική Πετρελαίου» (Petroleum Engineering).

Το ΥΠΕΚΑ υιοθέτησε πρόταση του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα του ιδίου και των τμημάτων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε άλλο πανεπιστημιακό τμήμα αποφασίσει να συμμετάσχει και έπειτα από πρόταση του υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη θα χρηματοδοτηθεί με 30.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Εμφαση θα δοθεί σε περιβαλλοντικά θέματα, θέματα υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, αξιολόγησης επιπτώσεων και διαχείρισης ρίσκου.

Χρηματοδότηση 15.000 ευρώ θα λάβει το έτερο μεταπτυχιακό στη Μηχανική Πετρελαίου, που οργανώνεται και θα λειτουργήσει άμεσα στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Γεωλογία Πετρελαίου, η Μηχανική Γεωτρήσεων, η Σεισμική Απεικόνιση και Διαγραφίες Γεωτρήσεων, καθώς και τα Οικονομικά και η Νομοθεσία Παραγωγής Πετρελαίου.

«Η προοπτική αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Ελλάδας –πέραν των θετικών επιπτώσεων στην εθνική οικονομία– ενισχύει τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας, την τεχνογνωσία της, τη διεθνή διπλωματία της. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση. Χρειάζονται πάνω απ’ όλα έμπειροι επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων» δήλωσε σχετικά ο κ. Μανιάτης.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑