Βαλκάνια

Published on April 23rd, 2014 | by fileto

0

Νέο ορυχείο αργύρου και χρυσού στο Κίρτζαλι

Περίπου 800 τόνοι αργύρου και 3 τόνοι χρυσού είναι οι αναμενόμενες αποδόσεις του νέου ορυχείου «Sedefche» Goroubso του Κίρτζαλι στην Βουλγαρία.

Η περιεκτικότητα σε μέταλλα σε ορισμένα δείγματα είναι έως 1243 γραμμάρια ανά τόνο άργυρο και 62,5 γραμμάρια χρυσού ανά τόνο.

Η μέση περιεκτικότητα είναι 57,68 γραμμάρια ανά τόνο άργυρο και 1,55 γραμμάρια ανά τόνο χρυσό στην κεντρική περιοχή του ορυχείου. Στο νότιο τμήμα του πεδίου, το περιεχόμενο των πολύτιμων μετάλλων είναι χαμηλότερο. Οι προθέσεις της εταιρείας είναι
να παράγει 800.000 τόνους μεταλλεύματος ετησίως.

Προς τα μέσα του Μαΐου αναμένεται από τις αρχές η γνωμοδότηση και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την απόκτηση άδειας παραχώρησης για την εξόρυξη των μετάλλων. Η επένδυση για την έναρξη της εξόρυξης του μεταλλεύματος είναι 5,2 εκατομμύρια λέβα (2,6 εκ. ευρώ).


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑