Ειδήσεις

Published on May 16th, 2014 | by fileto

0

Παράταση προγράμματος για νέους γεωργούς από ΠΑΜΘ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης  ενημερώνει τους παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών ότι έχει εκδοθεί η τροποποίηση (ΦΕΚ 1234/15/5/2014) της αρ. 26984/19−12−2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3255/Β΄/2013) 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης − φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Π.Α.Α. 2007−2013 για το έτος 2014.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερόμενων μπορούν να υποβάλλονται από 18 Μαρτίου μέχρι 6 Ιουνίου 2014 στο γραφείο 423 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ν. Ροδόπης (κτίριο της πρώην Νομαρχίας 4ο όροφο Γραφείο 423 τηλ.2531350442).


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑