Ειδήσεις

Published on June 30th, 2014 | by fileto

0

Μέλη του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ θα δικαστούν για πλημμελείς ελέγχους

Σύμφωνα με απόφαση εισαγγελέα οι 27 από τους 29 αρχικώς κατηγορούμενους θα πρέπει να δικαστούν ως υπαίτιοι πρόκλησης ζημίας στην εταιρία του Δημοσίου η οποία είχε την ευθύνη μελετών, κατασκευών, επεκτάσεων, συντήρησης, οργάνωσης και εξοπλισμού των νοσοκομείων της χώρας, μία ζημία που φαίνεται να υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ.

Στους κατηγορούμενους, κυρίως πρώην μέλη της διοίκησης της εταιρίας αποδίδεται ότι άσκησαν πλημμελής ελέγχους και δεν επέβαλαν τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες λόγω μεγάλης καθυστέρησης παράδοσης των έργων αλλά και κακοτεχνιών, στις εταιρίες που ανέλαβαν από το 1995 έως το 2008 τις εργασίες ανέγερσης και αποπεράτωσης 5 νοσοκομείων: Αλεξανδρούπολης, Κατερίνης, Κέρκυρας, Σερρών και Δυτικής Αττικής.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά :«Κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 1998 μέχρι το έτος 2008 κατά τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, ελάττωσαν την περιουσία του ως άνω νομικού προσώπου, με σκοπό να ωφεληθούν οι ίδιοι και τρίτοι, το δε ποσό της ζημίας είναι ιδιαίτερα μεγάλο… Κατ΄ ακολουθίαν, υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής σε βάρος των ως άνω κατηγορουμένων για απιστία περί την υπηρεσία, σε βάρος του Δημοσίου από κοινού και κατά μόνας κατ΄εξακολούθηση…».

Ειδικότερα, για το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης δόθηκαν στην ανάδοχο εργολήπτρια εταιρία πέντε παρατάσεις χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την κατασκευή, ώσπου το 2002 κηρύχθηκε έκπτωτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την εξής όμως επισήμανση «λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του έργου ομόφωνα αποφασίζει να μην κηρυχθεί οριστικά έκπτωτος η ανάδοχος Κοινοπραξία…».

Πηγή: Εφημερίδα ‘Τα Παραπολιτικά’ – fpress.gr

 


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑