Ειδήσεις

Published on July 15th, 2014 | by fileto

0

Δωρεά Νιάρχου στο Θρακικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

Το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στη διάρκεια τακτικής του συνεδρίασης, τον Ιούλιο του 2014, ενέκρινε 30 νέες δωρεές, συνολικού ύψους 26,5 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες ενισχύουν τα προγράμματα και τις δράσεις ελληνικών και διεθνών μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Οι 30 νέες δωρεές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωφελούς δράσης του Ιδρύματος. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν δωρεές που εντάσσονται τόσο στο πλαίσιο της τριετούς πρωτοβουλίας του Ιδρύματος για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όσο και στο πλαίσιο της πρόσφατης, νέας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων στην Ελλάδα.

Οι δωρεές που εγκρίθηκαν, αφορούν τους τέσσερις βασικούς προγραμματικούς τομείς του Ιδρύματος: τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, την Παιδεία, την Υγεία και τον Αθλητισμό, και την Κοινωνική Πρόνοια.

Ανάμεσα στα ιδρύματα που περιλαμβάνονατι στις δωρεές είναι και το Θρακικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη.

Η δωρεά θα αφορά την υποστήριξη της εκπόνησης μουσειακής μελέτης, και της εφαρμογής της για τη δημιουργία της Πινακοθήκης στην Αλεξανδρούπολης.


About the Author



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑