Ειδήσεις

Published on September 11th, 2014 | by fileto

0

Προβληματικό το νερό σε χωριά του δήμου Ορφέα

Σχετικά με τα από μηνών προβλήματα ποιότητας νερού Οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα Δήμου Σουφλίου,   ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Γιώργος Παυλίδης, υπέγραψε την από 5-9-2014 υποβληθείσα απόφαση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  της ΠΕ Έβρου για προληπτικό περιορισμό της χρήσης πόσιμου νερού στους Οικισμούς Αγριάνης & Κορύμβου, στις Τοπικές Κοινότητες Πρωτοκκλησίου, Μαυροκκλησίου και Κυριακής καθώς και στη Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου της Δ.Ε. Ορφέα του Δήμου Σουφλίου της ΠΕ Έβρου.

Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

1.         περιορίζεται για προληπτικούς λόγους, η χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τα δίκτυα ύδρευσης των Οικισμών Αγριανής & Κορύμβου, των Τοπικές Κοινότητες Πρωτοκκλησίου, Μαυροκκλησίου και Κυριακής καθώς και της Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου της Δ.Ε. Ορφέα του Δήμου Σουφλίου της ΠΕ Έβρου, στις λοιπές χρήσεις εκτός της χρήσης αυτού ως πόσιμου, τη μαγειρική και την ατομική υγιεινή και καθαριότητα.

2.         ο Δήμος Σουφλίου, σαν κατά νόμο υπεύθυνος οφείλει:

i.          να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για την αποτροπή χρήσης του νερού του δημοτικού δικτύου, στους αναφερόμενους οικισμούς, για πόση, την Παρασκευή τροφίμων και την ατομική Υγιεινή και καθαριότητα και τον περιορισμό της χρήσης αυτού μόνο για τις λοιπές οικιακές ή άλλες χρήσεις ( πλύση σκευών, καθαριότητα χώρων, πότισμα κ.τ.ο.)

ii.          να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης υδροδότησης των κατοίκων των οικισμών μεριμνώντας για την τροφοδοσία τους με πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού και κατάλληλης ποιότητας, απαλλαγμένο δηλαδή από κάθε υγειονομικό κίνδυνο(λ.χ. εμφιαλωμένα, μεταφορά με βυτία)

iii.         να ελέγξει το σύστημα χλωρίωσης του νερού, πραγματοποιώντας μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι τιμές που προβλέπονται στη  σχετική (3), ήτοι το ποσό του εισαγομένου χλωρίου να είναι τόσο ώστε να παρέχει υπόλειμμα χλωρίου στα ακρότατα σημεία υδρεύσεως τουλάχιστον 0,2 mg/l

iv.         να ελέγξει το δίκτυο ύδρευσης συνολικά για τη διαπίστωση τυχόν φθορών και βλαβών και να φροντίσει για την άμεση επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, όπου επιβάλλεται

v.         να πραγματοποιήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές(Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. ‘Εβρου) υγειονομική αναγνώριση των συστημάτων υδροληψίας και υδροδότησης των οικισμών, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα και στοιχεία που θα διευκολύνουν το έργο τους.

vi.         να προβεί στην πραγματοποίηση επαναλαμβανομένων δειγματοληψιών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα αποστέλλοντας στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. ‘Εβρου τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Σημειώνεται ότι τα δείγματα θα αναλύονται από εργαστήρια που πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της (4) σχετικής.

3. Η απόφαση ισχύει μέχρι να διαπιστωθεί η οριστική εξάλειψη του προβλήματος, όταν δηλαδή οι τιμές των μικροβιολογικών παραμέτρων στα αναφερθέντα δίκτυα ύδρευσης θα βρίσκονται μετά από επανειλημμένες αναλύσεις σταθερά εντός των ορίων που καθορίζεται από τη σχετική ΚΥΑ.

4. Η απόφαση αυτή αίρεται με νεότερη και μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. ΄Εβρου η οποία και θα ασκεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της εποπτικό έλεγχο και θα παρακολουθεί πραγματοποιώντας και δειγματοληψίες, την παρουσία των μικροβιολογικών παραμέτρων στο πόσιμο νερό των ανωτέρω οικισμών.

Οι  ανωτέρω περιορισμοί θα ισχύουν μέχρι οριστικής εξάλειψης του προβλήματος.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑