Εκδηλώσεις

Published on September 22nd, 2014 | by fileto

0

“Είμαστε όλοι Πολίτες” στην Αλεξανδρούπολη

Από τη Θεσσαλονίκη και το χώρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκινά σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε όλη την Ελλάδα, ώστε να ενημερώσει τους εκπροσώπους των ελληνικών ΜΚΟ για τη στρατηγική του για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να λάβουν επιχορήγηση μέσω των δυο νέων ανοιχτών προσκλήσεων ενδιαφέροντος του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες».

Ειδικότερα, οι δυο νέες ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος προς ΜΚΟ, αφορούν, στην «Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», και στην «Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών». Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης από τις δυο αυτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος ανέρχεται στα 2,6 εκ. ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος της επιχορήγησης προς ΜΚΟ από το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» θα φθάσει τα 7,3 εκ. ευρώ.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, επιθυμώντας να ενισχύσει τη συζήτηση για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, έχει καταρτίσει ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε 6 πόλεις της Ελλάδας, με πρώτο σταθμό της Θεσσαλονίκη.

Ακολουθούν η Λάρισα (24/9), τα Ιωάννινα (26/9), η Αλεξανδρούπολη (1/10), το Ηράκλειο Κρήτης (3/10) και τελευταίος σταθμός η Αθήνα (7/10). Οι λεπτομέρειες των επισκέψεων έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα www.weareallcitizens.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑