Ειδήσεις

Published on October 13th, 2014 | by fileto

0

Λατέρνα φτώχεια και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Το πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα εφαρμοστεί πιλοτικά για έξι μήνες και στην συνέχεια, έως το 2016 σ’ όλη τη χώρα. Αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, Τρίτη παρουσία του Πρωθυπουργού.

Αναλυτικότερα, η πιλοτική εφαρμογή θα γίνει στους Δήμους Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Λευκάδας, Καρδίτσας, Χαλκίδας, Καλλιθέας Αττικής, Μεσολογγίου, Τρίπολης, Σύρου, Σάμου και Μαλεβιζίου.
Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και στοχεύει στην άμεση κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσής τους και στην κοινωνική επανένταξή τους.
Οι τρεις άξονες του Προγράμματος «Ε.Ε.Ε.» προβλέπουν: Εισοδηματική ενίσχυση, ένταξη σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας και προώθηση στις δράσεις επανένταξης στην εργασία.
Το ετήσιο πραγματικό εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το κατώφλι εισοδήματος που αντιστοιχεί σε αυτή.

Ποιοί το δικαιούνται;
Μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες χωρίς άλλα εισοδήματα θα λαμβάνουν το σύνολο του ποσού. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η διαφορά του πραγματικού εισοδήματος από το όριο που έχει τεθεί με την απόφαση.

Σημειώνεται πως πραγματικό εισόδημα θεωρείται το συνολικό καθαρό εισόδημα των τελευταίων 12 μηνών – μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/11 – συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των επιδομάτων και των άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από φόρο η φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο ενήλικο και κατά 10.000 για κάθε προστατευόμενο ανήλικο, με ανώτατο πλαφόν τα 200.000 ευρώ. Η κινητή περιουσία (αυτοκίνητα, δίκυκλα) να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη τα 6.000 ευρώ.
Το ποσό που καταβάλλεται στην δικαιούχο μονάδα (άτομο – οικογένεια ) είναι η διαφορά του πραγματικού εισοδήματός της με το κατώφλι για τη συγκεκριμένη μονάδα οικογένεια/άτομο.

Για παράδειγμα, 4μελής οικογένεια ένα ενήλικο και ένα ανήλικο παιδί θα λάβει ως «κατώφλι» 450 ευρώ/μηνιαίως ή 5.400 ευρώ/ετησίως
Αν έχει πραγματικό εισόδημα 2.200 ευρώ ετησίως τότε δικαιούται 3.200 ευρώ ετησίως.

Στους δικαιούχους θα παρέχεται:
Ενημέρωση, πληροφόρηση και ατομική συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης ή / και των μελών της οικογένειάς τους.
Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης
Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφαλίστου (στην περίπτωση που δεν δικαιούται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο)
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ
Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης
Ένταξη σε πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου
Ένταξη στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Άπορους (FEAD)
Ένταξη σε άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
Οι δικαιούχοι, προωθούνται, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας:
Νέες Θέσεις Εργασίας- κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας στο ιδιωτικό τομέα
Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
Συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης,
Συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
Ένταξη ή επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑